Ynklig reträtt, Maria Larsson

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

15 november 2011 – Äldrevården

ANSVARIG Äldreminister Maria Larsson (KD) är personligen ansvarig för att regeringen systematiskt har drivit fram förmånliga regler för fler företag inom välfärden. I går presenterade hon förslag på förändringar – men det räcker inte. Foto: ANDERS WIKLUND
ANSVARIG Äldreminister Maria Larsson (KD) är personligen ansvarig för att regeringen systematiskt har drivit fram förmånliga regler för fler företag inom välfärden. I går presenterade hon förslag på förändringar – men det räcker inte. Foto: ANDERS WIKLUND

Enligt djurskyddslagen kan den som vanvårdar djur i Sverige dömas till högst två års fängelse. Vanvårdar man människor kan man få bonus i stället.

I går försökte regeringen ta initiativ. Högstämd retorik kombinerades med ett utredningsuppdrag till Skatteverket mot ”tvivelaktiga och aggressiva ränteupplägg”.

Det är för ynkligt.

Sedan 2006 har regeringen systematiskt drivit fram förmånliga regler för fler företag inom välfärden. Det är den politiken som gjort vanvård av äldre till en lönsam affärsidé.

För detta är äldreminister Maria Larsson (KD) personligen ansvarig.

När regeringen nu presenterar sina ”krafttag” välkomnas de till och med av riskkapitalbolagen själva. Det är en omvändelse under galgen. Fast utan omvändelse.

Det är självklart bra att ge Skatteverket i uppdrag att klämma åt skattefifflande bolag, men det räcker inte.

Möjligheterna att ta ut stora vinster i skattefinansierad vård och omsorg bör begränsas. Riskkapitalbolagsägda Carema borde överhuvudtaget inte tillåtas bedriva vård om det funnits vettiga regler i upphandlingen.

Sex av tio underkändes

När Socialstyrelsen i fjol studerade demensvården underkändes sex av tio boenden. Riksdagen körde då över regeringen och tvingade den att ta fram nationella riktlinjer för bemanningen.

Motsvarande riktlinjer behövs uppenbarligen i hela äldrevården. Både kommuner, företag och patienter måste kunna veta vad som gäller. Och det måste vara likvärdigt i hela landet.

Socialstyrelsen borde ges helt andra möjligheter att göra tillsyn och kontrollera om verksamheten uppfyller kraven.

En förebild kan vara Skolinspektionen som både har resurser och kan ta i med hårdhandskarna.

Är det då inte bra om kommunerna får utforma äldrevården på olika sätt?

Nja, till en viss gräns. Om man släpper in stora vårdkoncerner i äldreomsorgen måste man också ha tydliga regler för den marknad som skapas. Annars blir det så här.

Sanktionsmöjligheter behövs

Förutom nya regler och bättre tillsyn behövs tydliga sanktionsmöjligheter. Vanvård måste straffa sig. Både för företag och företagsledningar.

Inom arbetsmiljö- och konkurrensfrågor, områden där man inte är så naiv till vinstdrivande bolags motiv, använder man böter mot bolag, så kallad företagsbot. I vissa fall kan chefer och ansvariga även straffas personligen.

Det skulle nog ge en viss moralisk uppryckning hos bolag som Carema.

Regeringen försöker nu rädda systemet med riskkapitalbolag som bedriver svensk äldreomsorg. De lappar och lagar men gör inget åt de grundläggande problemen.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.