Mejla

Daniel Swedin

Invandrare i Sverige har mest utbildning

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Sverige är uselt på att få in invandrare på arbetsmarknaden. Vi är det OECD-land med störst skillnader i sysselsättningsgrad mellan inrikes födda och ­utrikes födda.

I dagarna kom LO:s styrelse med sin rapport ”Full sysselsättning”. Man söker efter svar på varför invandrare oftare går utan jobb. Handlar det om utbildning och att man inte kan språket till­räckligt bra? Ja, men det är inte hela förklaringen.

Tolv år efter att du gått ut gymnasiet hänger fortfarande ditt ursprung samman med dina chanser att få ett jobb.

På svensk arbetsmarknad är det en stor belastning att ha föräldrar som inte är födda i väst. Då spelar det ingen roll hur bra du är på att prata svenska eller om du har rätt kompe­tenser.

Efter några ­sidors statistikgenomgång får LO konstatera att kompetensbrist inte räcker som förklaring. ”Här finns ett behov av ytter­ligare kunskap”, skriver man ­lakoniskt.

2010 ökade arbetslös­heten bland unga ­invandrare med tre procent. Samtidigt sjönk arbetslösheten bland unga svensk­födda med tio procent. För ­vissa människor gör konjunkturuppgångarna ingen ­skillnad.

Samtidigt har vi en av världens mest väl­utbildade invandrar­grupper.

I Sverige finns i dag 375 000 utlandsfödda med eftergymnasial ­utbildning, men bara sju av tio har jobb ­eller eget företag.

I veckans nummer av ­Veckans Affärer intervjuas ­Celestin Sindayikengera, en elektroingenjör från Burundi som studerat i Nanjing i Kina och kan tala mandarin. I Sverige jobbar han med att serva ­hyr­bilar.

Nationalekonomen Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet har i en rapport till regeringen visat att för varje procentenhet som ­arbetslösheten bland in­vandrare kan minskas så förstärks de offentliga finanserna med cirka 0,14 procent.

Om man kunde få upp sysselsättningen bland ut­rikes födda till samma nivå som för svensk­födda ­skulle statskassan fyllas på med ytterligare 34 miljarder kronor varje år.

Förklaringarna till varför arbetslösheten är högre bland invandrare är många. ­Bostadsbrist på platser där jobben finns, inga förskoleplatser och andra ­brister i välfärdssystemen, långa handläggningstider, dålig svensk­undervisning, bristfällig ­information till nyanlända.

Mycket av det där går att ­lösa politiskt, men det är ­uppenbart att det finns en struk­turell diskriminering på svensk ­arbetsmarknad som är svårare att komma åt.

I Veckans Affärer lämnar en 33-årig läkare från ­Somalia som nu arbetar i Birmingham sin dom:

– I Sverige är jag i första hand svart och afrikan.

Av: 

Daniel Swedin

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Daniel Swedin