ÅSIKT

Vem blir jokern på klimatmötet?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

3 DECEMBER 2007. Tusentals förhandlare samlas på den indonesiska ön Bali. De har världens ögon riktade på sig efter den intensiva debatten om växthuseffekten det senaste året.

Resultatet från klimatmötet kommer inte att bli några löften om hur mycket varje land ska minska sina utsläpp. I bästa fall kan ministrarna enas om ett långsiktigt mål, som att halvera utsläppen till år 2050.

Huvudsyftet med mötet är istället att bli överens om vägen till ett nytt klimatavtal år 2009 eller strax därefter. Striderna kommer framför allt att gälla procedurer.

Det kan tyckas futtigt, men uppläggningen av förhandlingarna framöver har stor betydelse.

Timmar av diplomati

Hur ska till exempel de rika ländernas utsläppsmål kopplas samman med åtaganden från snabbt växande ekonomier som Indien och Kina? För att få med USA på ett klimatavtal måste det finnas ett sådant samband. Blir det för starkt lägger Indien in sitt veto. Att hitta en text om detta kommer att kräva många timmars diplomati.

Pengar kommer också att bli en nyckelfråga på Bali. U-länderna vill se framsteg om finansieringen av klimatåtgärderna. Det brukar inte de rika länderna gilla.

Huvudrollerna är redan besatta. EU måste hålla samman kring uppfattningen att de rika länderna ska gå före. Kina och Indien behöver visa en vilja att begränsa sina utsläpp.

USA väntar på en ny president. Den nuvarande administrationen i Washington balanserar på en slak lina. Å ena sidan säger USA att man respekterar FN:s roll. Å andra sidan försöker George Bush få med världens största länder på ett separat förhandlingsspår.

Pjäsen rymmer också biroller som kan vilja ta mer plats.

På tidigare klimatmöten har Ryssland ställt till problem i slutet av förhandlingarna. Fortfarande är det oklart vad som händer med Rysslands överskott av utsläppsrätter. Ledningen i Moskva har säkert också synpunkter på skogsfrågorna.

Saudiarabien är en annan möjlig joker. Oljeländerna kräver kompensation för att gå med på ett nytt klimatavtal. Det kan ju minska avsättningen för deras huvudprodukt, säger till exempel de saudi­arabiska förhandlarna. Det är ett märkligt argument med tanke på dagens enorma vinster för producenterna, men internationella förhandlingar är inte alltid logiska.

Måste bli överens

Därför kan det också dyka upp oväntade komplikationer. Vad säger till exempel Iran och Venezuela? Tar de chansen att göra storpolitik av klimatmötet?

Ministerdelen på Bali börjar först nästa vecka. Då kommer det avgörande skedet i förhandlingarna.

Regeringarna måste bli överens om en färdplan för de fortsatta diskussionerna. Då kan det bli möjligt med ett nytt klimatavtal år 2009 på betydligt närmare håll, vid FN-mötet i Köpenhamn.

Det land som stoppar en uppgörelse i Bali tar på sig ett stort ansvar.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM