ÅSIKT

Misshandlade barn måste få bli sedda

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

1 juli 2003. En mamma slog sin nioåriga son med en stekspade eftersom han hade varit bråkig i skolan. Tingsrätten ansåg att misshandeln var ringa. Mamman dömdes till det mildaste straffet, 1 000 kr i böter.
Skärpta straff räcker inte.

Samhället måste ta sitt ansvar.

I helgen meddelade vice riksåklagare Catharina Bergqvist Levin att hon driver fallet vidare till Högsta domstolen. Riksåklagaren anser att brottet ska räknas som misshandel av normalgraden och att mamman ska få villkorlig dom och dagsböter. Penningböter ska man i princip bara ha för förseelser som trafikbrott, säger Bergqvist Levin.

Det är bra att riksåklagaren agerar. Domstolarna bortförklarar alltför ofta barnmisshandel med att föräldern var pressad. Hänsyn tas till gärningsmännen, inte till offren, trots att misshandlade barn blivit djupt kränkta av föräldrar de är beroende av och som ska bygga känslor av tilllit och trygghet.

Men skärpta straff för barnmisshandel är inte allt. Samhällets kontrollapparat måste fungera. Barn som blir slagna av sina föräldrar måste bli sedda och hjälpta.

I dag ändras socialtjänstlagen. Då utökas anmälningsskyldigheten när barn misstänks fara illa. Skolan, barnomsorgen och sjukvården har länge haft skyldighet att anmäla misstänkt barnmisshandel till socialtjänsten. Från och med i dag måste även personal inom kriminalvården och rättspsykiatrin göra det.

Skarpare skyldigheter

Samtidigt införs en gemensam skyldighet för polisen, sjukvården, förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen att på socialtjänstens initiativ samverka om barn som far illa. Effektivt samarbete ska garantera att barn som misshandlas inte hamnar mellan stolarna.

När ett barn dör till följd av våld ska en särskild dödsfallsutredning göras. Den ska ta reda på hur myndigheterna har agerat – vad gjordes fel, vad gjordes rätt och hur kan tragedin undvikas i framtiden?

Informationen måste bli bättre

Lagändringarna är bra, men måste åtföljas av massiva informationsinsatser. Kommittén mot barnmisshandel konstaterade att många yrkesverksamma inom skolan, vården och barnomsorgen inte anmäler när de misstänker att barn far illa. En undersökning visar exempelvis att personal på förskolor i Stockholm bara gör anmälan i 33 procent av de misstänkta fallen.

”Jag har träffat lärare som inte ens känner till att de omfattas av en anmälningsskyldighet”, säger Bodil Långberg, huvudsekreterare i kommittén mot barnmisshandel, i Göteborgs-Posten.

Våld mot barn ska naturligtvis straffas. Men minst lika viktigt är att barn som misshandlas av sina föräldrar får hjälp av andra vuxna. Samhällets ansvar är osvikligt.

ÅP