ÅSIKT

Fäll Green för hets mot homosexuella

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Pingstpastorn Åke Green predikade att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen: ”Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren.” Han gjorde liknelser mellan homosexualitet och pedofili och sa att legaliserade partnerskap mellan homosexuella kommer att ”skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like [...] Vi ser det genom aids som sprider sig.”

Green fick en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Byt ut homosexuella mot judar eller muslimer och knappast någon hade reagerat mot domen.

Hets mot homosexuella verkar det däremot finnas en större förståelse för. När hovrätten nu tar upp domen mot Åke Green kallas den ett hot mot yttrande- och religionsfriheten. Kyrkornas företrädare måste naturligtvis få sprida Bibelns ord, sägs det.

Men Åke Green nöjde sig inte med att läsa högt ur Bibeln. Han fälldes inte för hets mot folkgrupp på grund av bibelcitat, utan på grund av de kränkande omdömen han själv gjorde om homosexuella.

Den nya lagen om hets mot folkgrupp, som trädde i kraft den 1 januari 2003, omfattar även hets på grund av sexuell läggning. Sedan tidigare hade hetslagen omfattat ras, hudfärg, etniskt ursprung och trosbekännelse.

Lagen ändrades därför att hets mot homosexuella har blivit ett allt större samhällsproblem. Högerextrema grupper hetsar mot homosexuella på samma envetna och helvetiska sätt som de hetsar mot judar och svarta, vilket märks i statistiken över hatbrott.

Hatbrotten mot homo- och bisexuella och transpersoner har fördubblats på åtta år, visar en undersökning från Stockholms universitet. 1996 uppgav 25 procent av 2?000 tillfrågade att de hade utsatts för hatbrott. 2004 var siffran 52 procent.

Enligt Säpo ökade antalet anmälda hatbrott mot homosexuella med 38 procent bara under 2003, vilket är den klart högsta nivån sedan 1997. Säpo säger att ökningen är verklig – det handlar alltså inte bara om att de drabbade oftare anmäler brotten.

När Åke Green står i sin pingstförsamling och säger att homosexuella är en cancersvulst som sprider aids, att homosexualitet kan liknas vid pedofili och våldtäkt på djur, ansluter han sig till den hets mot homosexuella som sedan resulterar i hot och våld i deras vardag.

”Åke Greens frihet att hetsa mot homosexuella blir de homosexuellas ofrihet att inte våga gå utanför dörren när de kan bli attackerade av våldsamma personer”, som Gustav Fridolin, riksdagsledamot för miljöpartiet, uttrycker det.

Åke Green visste vad han gjorde när han hetsade mot homosexuella den där julidagen 2003. Han hade bjudit in medierna till sin kyrka, när de uteblev sände han sin predikan till Ölandsbladet som publicerade den. Åke Green babblade inte på i naivitet, han ville sprida sin hets mot homosexuella och han lyckades göra det.

Nu får han stå till svars för det. Den inskränkning av yttrandefriheten som lagen om hets mot folkgrupp innebär är till för att skydda människor mot kränkningar som Åke Greens – och för att fälla sådana som honom.

Åsa Petersen

ARTIKELN HANDLAR OM