ÅSIKT

Upp till kamp för svenska modellen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Arbetarrörelsen står enad inför valet

Foto: Wanja Lunby-Wedin invigningstalar under socialdemokraternas och LO:s valupptakt i Örebro.

LO-medlemmar har fått frågan om vad de anser LO bör driva i valrörelsen. Över 30?000 medlemmar har svarat på enkäten.

I topp ligger förstås frågan om sänkt arbetslöshet, därefter kommer bättre arbetsmiljö, förbättrat anställningsskydd och kollektivavtalsmodellen.

”Det blir allt tydligare att de borgerliga partierna vill se en arbetsmarknad som präglas av nyliberalismens idéer”, sade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i sitt tal vid socialdemokraternas och LO:s valupptakt i Örebro.

Wanja Lundby-Wedin varnade för moderaternas flirt med fackföreningsrörelsen. ”De säger sig värna kollektivavtal och ökad sysselsättning men bakom dessa ord döljer sig helt nya betydelser”, sade hon och tog som exempel den borgerliga omdefinieringen av begreppet arbetslinjen.

”Den borgerliga arbetslinjen handlar inte om att ge arbetslösa möjligheter till studier och vidareutbildning för att kunna ta bättre jobb med högre lön”, fortsatte Lundby-Wedin.

Den borgerliga alliansens krav på färre arbetsmarknadsåtgärder och lägre a-kassa visar att deras definition på arbetslinjen är att man ska tvingas arbeta till väsentligt lägre löner.

Alliansen har åtminstone medialt lyckats ge bilden av enighet. Det återstår att se hur länge småpartierna c och kd eller för den delen liberalerna lydigt håller sig i skuggan av moderaterna som hittills är de enda som tjänat röster på ”alliansbygget”.

Svensk arbetarrörelse står otvetydigt enad i striden för den svenska modellen. I Strasbourg tågade flera tusen personer i kritik mot tjänstedirektivet, däribland representanter för svensk fackföreningsrörelse (se krönikan här bredvid).

I en tid när kollektivavtalsrätten står på spel högst reellt i bråket om Vaxholm och under trycket av globaliseringen känns den facklig-politiska samverkan mer angelägen än någonsin. Är det något som kan mobilisera s-väljare är det när de fackliga rättigheterna och tryggheten på arbetsmarknaden hotas.

Allting pekar också på att svensk ekonomi är starkare än på länge. I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga stod det häromdagen:

”Svenska konjunkturbedömare börjar bli lyriska när svensk ekonomi 2006 ska beskrivas.”

Svenska företag gör rekordvinster. Vinster som inte skulle varit möjliga utan en ansvarskännande och framtidsinriktad fackföreningsrörelse. Sverige brukar dessutom toppa internationella listor över att ha ett av världens mest kreativa samhällsklimat, där inte minst vår förmåga att ta till oss ny teknik brukar hyllas.

Den svenska modellen har kort sagt än en gång visat att den värnar trygghet, utveckling och ett gott företagsklimat.

Allt är dock inte bra. Segregation och ojämlikhet råder alltjämt. SCB:s nya befolkningsstudie visar att storstäderna växer på skogslänens bekostnad.

Samhällskampen bör handla om att fortsätta att se till att Sverige håller samman regionalt, etniskt och klassmässigt. Liksom att folkhemmet måste bli grönare. Häri ligger framtidens utmaning.

Det är något helt annat än alliansens grådaskiga modellskifte.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM