ÅSIKT

Margot Wallström ger EU bättre öron

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Pratar eu Margot Wallström träffade journalister och föreningsliv från Europa när hon i går presenterade EU:s nya vitbok för bättre kommunikation inom unionen. Foto: SCANPIX/AFP
LEDARE

2 februari 2006. Först grönt ljus från EU-kommissionen, sedan press-träff och möte med det europeiska föreningslivet. Så såg Margot Wallströms dag ut i går när hon presenterade vitboken för bättre kommunikation.

Den svenska kommissionären har redan fått fart på debatten. Folkrörelser och enskilda har lagt fram mängder av förslag för att minska gapet mellan medborgarna och EU:s institutioner.

När Frankrike och Nederländerna sagt nej till konstitutionen lanserade Wallström ”plan D för demokrati, dialog och debatt”. Hennes flitiga kontakter med det civila samhället tjänar som katalysator för en nödvändig debatt om det bristande förtroendet för EU-projektet.

Hårt motstånd

Uppdraget är inte enkelt.

Bryssel är fullt av pr-byråer som gärna gör tjusiga och dyra kampanjer om EU:s fördelar. Delar av kommissionen ser fortfarande kommunikation som en ensidig process, där medborgarna ska uppfostras till att förstå bättre.

En av Margot Wallströms stora insatser har varit att utmana den synen. Hennes inställning är att EU:s ledare måste lyssna bättre, att mycket av kritiken kan vara berättigad.

Vitbokens styrka är detta breda anslag. Svagheten är bristen på konkreta förslag. Tydligen har motståndet varit hårt mot goda initiativ, samtidigt som det ansvariga informationsdirektoratet inte är tillräckligt på hugget.

Viktiga tankar

Några viktiga tankar finns ändå med när texten nu går ut på remiss. En stadga om kommunikation med grundläggande principer kan tas fram. Kontakterna mellan lärare i olika länder ska byggas ut. EU:s institutioner ska bli bättre på att ge medierna bra underlag.

Kommissionen avvaktar med detaljerade förslag tills vitboken varit ute på remiss. Det kan vara klokt att vänta med att låsa sig innan alla fått tycka till. Annars skulle arbetssättet strida mot den princip om dialog som är själva huvudpunkten.

Har ont om tid

Men när remissomgången gått ut i juli är det hög tid att få fram pengar och åtgärder. Margot Wallström har inte så mycket tid på sig om förändringarna ska märkas i god tid före EU-valet 2009.

Ett förslag finns redan på bordet. Förra året lade kommissionen fram programmet ”Medborgare för Europa”, med ekonomiskt stöd till folkrörelser och andra som vill arbeta europeiskt. Risken är att programmet bantas kraftigt efter uppgörelsen om långtidsbudgeten i december.

Medlemsländerna har ett stort ansvar för att underlätta nationell debatt om EU. De bestämmer också slutligen över åtgärderna.

Den svenska regeringen borde göra mer för att stödja Margot Wallströms arbete. Ett första steg är att prioritera ”Medborgare för Europa” i EU:s budgetförhandlingar.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM

EU