Mejla

Daniel Swedin

Flyktingpolitiken leder till ny människohandel

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

– Du måste betala 50 000 i förskott. Om det inte fungerar så förlorar du förskottet.

En restaurangföretagare som omsätter miljoner i sina företag berättar för Aftonbladets dolda kamera hur det går till när han säljer arbetstillstånd.

Tidningens granskning visar hur arbetsgivare helt skamlöst säljer arbetstillstånd till människor på flykt. Prislappen är hundratusentals kronor, och väl i Sverige får många arbeta av skulder till slavlöner. Myndigheternas kontroller är minimala.

På ett decennium har antalet utfärdade arbetstillstånd ökat från drygt 3 000 till 13 000, och många av dem går till jobb i arbetaryrken utan brist på arbetskraft. Tillstånden till syrier har ökat särskilt mycket. Det är nu inte så konstigt.

Slavkontrakt

Med ett svenskt arbetstillstånd får en flykting ett inresevisum från en svensk ambassad eller ett konsulat. Man kan ta flyget till Sverige och söka asyl här och på så sätt slipper man människosmugglare och den livsfarliga resan över Medelhavet.

Att moralisera över att människor i desperation gör vad de kan för att få en fristad för sig själva och sin familj är inte särskilt fruktbart. Ansvaret är politiskt och företeelsen är alls inte ny.

Dagens regler för arbetskraftsinvandring är resultatet av en snart decenniegammal uppgörelse mellan de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Sverige fick en modell där det i princip innebär att arbetsgivaren ensam avgör om en människa ska få ett arbetstillstånd. Så öppnades en marknad för människohandlare och ljusskygga advokater, och de senaste åren har rapporter om skenanställningar, slavkontrakt och orimliga arbetsvillkor duggat tätt.

Berättelserna om handel med arbetstillstånd för personer från länder utanför EU har vi också hört. Exempelvis har hamburgerjätten McDonalds varit indragit i en sådan härva och redan 2010 uppmärksammade Dagens Nyheter att rysktalande kunde köpa svenska arbetstillstånd för 30 000 kronor. Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik slog samtidigt fast i en rapport att handel med människor för arbetskraftsexploatering en del av den organiserade internationella brottligheten.

Vi kommer få se mer av den här varan.

I beroendeställning

Med den nya utlänningslagen som träder i kraft i juli blir tillfälliga uppehållstillstånd regel. Men det finns ett undantag. Den som är över 25 år, har en utbildning som motsvarar gymnasiet och som lyckats hitta ett jobb ska kunna få permanent uppehållstillstånd. Snart är det alltså inte skyddsskälen som är avgörande för om någon ska beviljas ett permanent uppehållstillstånd, utan vilken relation man har till en arbetsgivare. Det kommer på ett dramatiskt sätt förändra makt- och beroenderelationerna mellan anställd och chef.

Fackförbund, Sveriges kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen har helt riktigt varnat för att den olagliga handeln med anställningskontrakt nu kommer att öka. Politikerna hoppas att Migrationsverket ska se till att det inte blir så, men myndigheten har ju inte lyckats stoppa skumrasket i spåren av arbetskraftsinvandringen.

Vad vi just nu ser är hur den rödgröna regeringen tillsammans med den borgerliga oppositionen upprättar nya system som kommer att leda till ännu mer utnyttjande och ännu mer fusk.

Det Aftonbladet berättar om i dag kommer kort sagt snart bli både vanligare och värre.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avDaniel Swedin