ÅSIKT

En tidning som förlorar sin själ

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

9 juli 2002. Högerpopulismen kan växa sig stark också i stabila demokratier utan ekonomisk kris, skriver Dagens Nyheters chefredaktör Hans Bergström och tillägger: ”Den läxan är viktig för liberala krafter att lära sig”.

En bergströmsk platthet som döljer det avgörande europeiska problemet. De liberala krafterna håller nämligen inte alls emot utan samarbetar med högerpopulismen. I Holland sitter liberaler i samma regering som högerpopulister, i Österrike likaså. Danska och norska liberaler bildar regering med stöd av högerextremister och främlingsfientliga partier. I Italien samverkar postfascister med inskränkta regionalister och mediestyrda nyliberaler.

Paradoxala stödlinjer

Det finns en grundläggande paradox i den europeiska dagspolitiken: Samtidigt med tillväxten av det liberala/högerextrema blocket, så växer sig center-vänstern stark i huvudstäderna. Med få undantag styrs de av en reformistisk vänster, som – också det paradoxalt – bygger sin styrka på en välutbildad, urban och progressiv medelklass.

Den politiska processen har starkt stöd av storstädernas ledande tidningar som Le Monde, El Pais, Republica, Independent, Guardian, Politiken. Framförallt fyller de kraven på öppenhet och självständighet. De förmår problematisera de stora frågorna om sådant som den amerikanska hegemonin, kapitalismens möjligheter och kris, dramat i Mellanöstern, de komplicerade relationerna mellan den etablerade politiken och de växande proteströrelserna.

Genant kontrast

Dagens Nyheter som, särskilt när Bergström yttrar sig, vill mäta sig med de ledande socialliberala europeiska tidningarna, fungerar snarare som en genant kontrast.

DN:s grundhållning liknar den nykonservativa: Reservationslös hyllning till marknaden och privatkapitalismen och viss upprördhet över effekterna av de systemen: Kommersialisering, vulgarisering, tilltagande utslagning och laglöshet.

I de stora utrikespolitiska frågorna är Dagens Nyheter ensidig: Underdånig, primitiv USA-omfamning, ensidiga proisraeliska slagord, bergströmsk nykolonialism och demonisering av kritikerna av den kapitalistiska globaliseringen.

Kappan för vinden

Inrikespolitiskt finns tydliga stråk av opportunism. Ena dagen är Carl Bildt borgerlighetens frälsare, nästa dag Alf Svensson. En period beskrivs Göran Persson som en nationell katastrof. Några månader senare är han landets samlande gestalt.

DN har en särskilt stor roll för att bestämma den politiska debatten och att fastställa minsta gemensamma nämnaren på åsiktsmarknaden. Under Hans Bergströms ledning styr Dagens Nyheter ut ur den historien.

OS