Mejla

Ingvar Persson

Orimlig biverkning efter vaccineringen

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Barn och ungdomar som fått Pandemrix – vaccinet mot svininfluensa – löper nästan fyra gånger så hög risk att drabbas av narkolepsi, plötsliga sömnattacker. Det visade Läkemedelsverkets rapport i går. Tidi­gare studier i Finland har pekat på ett ännu starkare samband.

Massvaccineringen hösten 2009 räddade sannolikt liv. Men det gör inte att de biverkningar som nu dokumenterats kan accepteras.

Av 100 000 barn – ungefär en årskull i Sverige – drabbas normalt ett av narkolepsi. Bland dem som har fått Pandemrix drabbas fyra.

Läkemedelsverket är noga med att de exakta siffrorna kan ändras. Studien har inte tagit hänsyn till alla faktorer som skulle kunna påverka sambandet.

Ändå är slutsatsen i rapporten klar. Den vaccinering alla uppmanades ta för två år sedan innebär en ökad risk för en handikappande sjukdom, i alla fall för barn och ungdomar.

Nu stoppas vaccineringen av unga med Pandemrix, samtidigt som för­söken att kartlägga och förklara sambanden mellan vaccinet och sjukdomen fortsätter. Det måste naturligtvis göras, parallellt med en utredning av ansvaret för det som hänt.

Men lika viktigt är att föräldrar inte avstår från standardvaccineringar av sina barn. Vaccineringar räddar liv, och de är viktiga för folkhälsan.

Dessutom är frågan hur samhällets krisberedskap kommer att påverkas.

Redan när vaccineringen mot svin­influensan genomfördes uppstod allvarliga frågetecken. Vem som skulle stå för kostnaderna var länge oklart, tillgången på vaccin osäker och på sina håll avslöjades upprörande prioriteringar. Landstingen, som ansvarade för vaccineringen, löste uppgiften med mycket varierande framgång.

Nu kommer alltså dessutom rapporter om mycket allvarliga biverkningar. Det kommer att försvåra en framtida massvaccinering när en allvarlig pan­demi drabbar världen.

För en sådan kommer – vilken beredskap har Sverige den dagen?

Av: Ingvar Persson

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN