ÅSIKT

Tyska sossar går åt vänster

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Kurt Beck, ledaren för de tyska socialdemokraterna, pekar ut riktningen. Partiet lämnar "den nya mitten" och går åt vänster.

29 oktober 2007. Rovfiske, skogsskövling och intensivt jordbruk minskar den biologiska mångfalden. Resultatet kan bli att ekosystemen inte förmår leverera de tjänster som vi behöver för att överleva.

FN:s miljöorgan UNEP presenterade sin fjärde Global environmental outlook dagen före de tyska socialdemokraternas kongress.

Analysen fick ett omedelbart svar i partiets miljöbeslut. Ombuden debatterade i tre timmar och antog sedan ett brett handlingsprogram där biologisk mångfald spelar en stor roll.

Miljöengagemanget märks också i Hamburgprogrammet, som ersätter det gamla partiprogrammet från 1989. Redan då lyfte de tyska socialdemokraterna fram miljöfrågorna. Nu kopplar de samman ekologin med globaliseringen.

Programmet kritiserar en global kapitalism, där kortsiktig spekulation står i vägen för långsiktig hållbarhet. Klimatförändringar och fördelningspolitik hör ihop.

På väg bort från ”den nya mitten”

Partiledaren Kurt Beck för sitt parti åt vänster. Kongressen i Hamburg sätter punkt för orienteringen mot ”den nya mitten”, mot Tony Blairs definition av socialdemokrati. Gerhard Schröders tankar på att stryka ”demokratisk socialism” ur partiprogrammet är historia. Kurt Beck får kraftfulla applåder när han argumenterar för begreppet. Partivänsterns ledare Andrea Nahles väljs till en av tre viceordförande.

Hamburgprogrammet beskriver hur globaliseringen förändrar arbetsmarknaden, hur fler jobb blir osäkra och pressen på de anställda ökar. Det märks också i dagspolitiken. Utanför kongressen demonstrerar postanställda för lagstadgad minimilön inför avregleringarna. Socialdemokraterna och hela den tyska fackföreningsrörelsen stödjer numera lagstiftning om minimilöner.

Hoppas på EU

Kurt Becks svåraste strid på kongressen handlar om privatiseringen av järnvägarna. Han måste ryta till mot ombuden för att få stöd för sin kompromiss.

Bråken om posten och järnvägarna är delvis en följd av EU-beslut. Det hindrar inte de tyska socialdemokraterna från att se EU som ett redskap. ”Det sociala Europa måste bli vårt svar på globaliseringen”, heter det i en av programmets portalparagrafer.

De tyska socialdemokraterna vill ha en europeisk social union, med samma tyngd som EMU. Där ska bland annat finns miniminivåer för hur mycket staterna ska satsa på utbildning och social välfärd.

Talarna på partikongressen attackerar gång på gång kristdemokraterna, trots att de sitter i samma regering. I dag fortsätter det vardagliga regeringsarbetet i Berlin. Hur länge håller den stora koalitionen?

Om knappt två år är det val igen. Senast då ställs frågan på sin spets. Skulle det bli en röd-grön majoritet, bryts då det socialdemokratiska tabut mot samverkan med vänsterpartiet Die Linke?

Det skulle ändra maktbalansen i hela Europa.