ÅSIKT

Ams kan städa i låglöneträsket

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Ska arbetsgivarna kontrollera sig själva?

Foto: BÖRJE THURESSON
Om arbetsgivarna fritt får importera billig arbetskraft ökar risken för lönedumpning och exploatering av utsatta människor. Därför bör Ams även i fortsättningen göra arbetsmarknadsprövningen. Bilden är arrangerad.

19 oktober 2006. Efter två års arbete överlämnade i går kommittén för arbetskraftsinvandring sina förslag till Sven Otto Littorin. Slutrapporten har skjutits upp flera gånger. Ändå var det en oenig kommitté som igår träffade arbetsmarknadsministern.

Oenigheten handlar inte om ifall Sverige ska tillåta arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och EES. Liksom i stora delar av västvärlden innebär den demografiska utvecklingen ett långsiktigt problem med brist på arbetskraft.

Lösningen stavas framför allt högre arbetskraftsdeltagande. Det hindrar inte att också arbetskraftsinvandring kommer att spela en roll.

Kommitténs uppdrag har därför varit att förbättra möjligheterna för arbetskraft från andra länder att komma till Sverige. Förslagen ska öka flexibiliteten och förenkla administrationen.

Om detta är utredningen överens. Därför föreslås också de mest generösa reglerna inom EU. Oenigheten handlar om vilket inflytande samhället – staten och parterna på arbetsmarknaden – ska ha när arbetskraft rekryteras, och om hur mycket som ska överlåtas till marknaden.

Ska arbetsmarknadsstyrelsen undersöka om det finns människor som kan göra jobbet innan en arbetsgivare får fritt fram rekrytera från länder utanför EU och EES? Och vem tar ansvar för att de som kommer hit erbjuds rimliga villkor?

I grunden är det precis vad arbetsmarknadsprövningen handlar om.

Argumenten för att även i fortsättningen låta Ams göra arbetsmarknadsprövningen är uppenbara.

Det minskar något risken för att arbetskraft från andra länder utnyttjas som ett sätt att dumpa arbetsmarknaden och skapar därmed också ett visst skydd mot exploatering av människor i en utsatt situation.

Arbetsmarknadsprövningen ger dessutom samhället ett redskap i arbetet för att få in arbetslösa på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst många svenskar med utländsk bakgrund.

Så har också utredningens ordförande Lena Hjelm-Wallén resonerat. Hon föreslår större möjligheter till arbetskraftsinvandring, men en fortsatt arbetsmarknadsprövning.

Sannolikt kommer det dock inte att spela någon roll. Representanterna för moderater, kristdemokrater, centerpartister och miljöpartiet har nämligen reserverat sig. De ser inget behov av att myndigheter eller parter prövar arbetskraftsinvandringen mot den svenska arbetsmarknaden. Att en arbetsgivare tycker att det råder brist på arbetskraft ska räcka.

Folkpartiets Mauricio Rojas har för sin del förespråkat ett slags kompromiss.

Det förslag Littorin så småningom lägger fram lär hur som helst inte innehålla någon oberoende arbetsmarknadsprövning av Ams.

I stället finns risken för att ytterligare en sten läggs till bygget av den nya svenska låglönemarknaden.

Ingvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM