ÅSIKT

Fiaskot

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: REGERINGENS ANSVAR I Handelstjänstemannaförbundets drastiska kampanj 1997 hängde man bokstavligen ut arbetslösa. Problemen finns kvar och regeringen saknar en sysselsättningspolitik värd namnet.
LEDARE

2004 blev ett förlorat år för sysselsättningen. Och nu riskerar 2005 att bli ännu ett förlorat år. Arbetslösheten fortsätter att stiga medan sysselsättningen krymper, rapporterade SCB i veckan.

Decembersiffrorna 2004 visar att arbetslösheten steg till 5,3 procent, en ökning med nästan en halv procent. Sysselsättningen gick åt andra hållet och stannade på 76,4 procent.

Det betyder att regeringens mål för sysselsättningen, att 80 procent av arbetskraften skulle vara sysselsatt senast i slutet av 2004, missas med bred marginal.

Svär sig fria

Vem bär ansvaret för det?

I snart ett år har diskussionen om vems fel det är att arbetslösheten är rekordhög trots stark tillväxt och högkonjunktur blivit alltmer högljudd. Många pekas ut, alla svär sig fria. Uppenbart är att även regeringen oroas över utvecklingen trots att man i flera år hållit masken genom att lova att jobben snart ska komma.

Finansminister Pär Nuder har beställt en utredning från Konjunkturinstitutet om hur länge produktiviteten kan tänkas fortsätta att öka i nuvarande snabba takt – och jobben alltså fortsätta att försvinna i samma snabba takt.

Nuder vill också ha en översyn av skattesystemet men tror att det kan ske tidigast efter valet 2006. Att tillsätta utredningar är en av regeringens bästa grenar. Vad Sverige behöver är dock inte mera prat, utan handling.

Riksbanken, som länge hållit för hög styrränta vilket kostat tiotusentals jobb, liksom den höga produktiviteten, att färre producerar alltmer, har pekats ut som ”bovarna” bakom att arbetslösheten ökat. Men det handlar också om fortsatt företagsflytt till låglöneländer och en felaktig Ams-politik inriktad på ”sökaktivitet” för arbetslösa via internet, en aktivitet som inte fungerar när det finns för få jobb.

Regeringen har hittills kommit förbluffande lindrigt undan i debatten om varför vi har rekordhög arbetslöshet samtidigt som rekordhög tillväxt. Regeringen saknar en sysselsättningspolitik värd namnet. Finanspolitiken har varit alltför passiv trots mer pengar till kommuner och sänkta skatter. I dagens ekonomi har det inte räckt för att skapa fler jobb.

Accepterat läget

Det är svårt att tolka bristen på en genomtänkt och kraftfull sysselsättningspolitik på annat sätt än att regeringen i praktiken accepterat 4–5 procent öppet arbetslösa.

Det har funnits långtgående diskussioner mellan LO och regeringen om en ny mer aktiv finanspolitik. De är avslutade. Därefter har förts en diskussion mellan finansdepartementet och Konjunkturinstitutet om att se över finanspolitikens roll för jobben. De diskussionerna lade förre finansministern Bosse Ringholm ner. Pär Nuder vill inte aktualisera dem.

Arbetslösheten är ett fiasko. Är det därför som regeringen inte vill eller vågar få svar på frågorna om finanspolitikens roll för massarbetslösheten?

LA