ÅSIKT

Electrolux sviker lojala anställda

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Nedläggningen av fabriken i Västervik berör 515 anställda. Electrolux följer inte konsulternas beräkningar för hur mycket avtalspensioner och utbildning för dem som förlorar jobbet kostar. Företaget dikterar sina egna villkor och satsar mindre än en tredjedel av vad nedläggningen kostar.
LEDARE

Mot vem har ett företag ansvar? Räcker det på senare år så populära svaret att det handlar om att skapa värden för ägarna, eller finns det också ett ansvar mot alla andra som bidrar till ett företags framgång, som anställda, kommun och leverantörer?

Frågan är återigen aktuell sedan förhandlingarna om nedläggningen av Electrolux dammsugarfabrik i Västervik slutat i oenighet. Produktionen ska flyttas till låglönelandet Ungern. Enligt facket sviker företagsledningen med vd:n Hans Stråberg i spetsen sitt ansvar mot de anställda.

Många äldre

Nedläggningen av dammsugarfabriken i Västervik berör 515 anställda. Många har varit länge på fabriken. Den genomsnittliga anställningstiden på Electrolux i Västervik är nästan 20 år. Det handlar om lojalitet.

Många är dessutom äldre. Genomsnittsåldern bland de anställda är i dag 46 år. Ett sjuttiotal personer har fyllt 58 år. De ska nu söka sig ut på en lokal arbetsmarknad där arbetslösheten redan är hög. Länet har redan drabbats av flera stora neddragningar. Bara i Västervik söker i dag drygt 1 000 personer arbete.

Till detta kommer att Electrolux tjänar pengar på fabriken, över 150 miljoner förra året.

Löntagarkonsulterna, som accepterat företagsledningens uppfattning att lönsamheten kan höjas om produktionen flyttades, har räknat på vilka omställningskostnader som är brukliga på svensk arbetsmarknad. De har alltså jämfört med vad andra storföretag satsat när produktion flyttas eller läggs ner.

Enligt konsulternas beräkning skulle Electrolux betala omkring 240 miljoner, framför allt för avtalspensioner för de äldre och utbildning för de yngre.

Företaget svarade med att diktera sina egna villkor. 76 miljoner kronor, varken mer eller mindre, tänker företaget satsa.

Riskerar varumärket

Ledningen för Electrolux riskerar inte bara företagets varumärke. De sätter dessutom en av de viktigaste principerna på svensk arbetsmarknad i fråga.

De svenska facken ställer inte krav på långtgående sysselsättningsgarantier. Normalt motsätter man sig inte heller att produktionen omstruktureras eller att företag läggs ner. I stället har svensk fackföreningsrörelse valt att medverka till en allt effektivare produktion. Det är en viktig förklaring till att svensk industri nått en världsledande position.

Motprestationen har varit att företag och samhälle gemensamt kunnat erbjuda nya möjligheter för dem som förlorat arbetet.

Efter Electrolux agerande kommer mer än en facklig företrädare att ställa frågan om det är dags att byta strategi.

IP