Pengarna får inte styra över smittskyddet

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

"Skulle en pandemi slå till är vi långt ifrån en rättvis vård"

11 maj 2009. Sveriges andra fall av den nya influensan blev bekräftat i går. Ändå tycks läget vara mindre allvarligt än det kunde verka för ett par veckor sedan. Få dödsfall rapporteras utanför Mexiko.

Det betyder inte att faran är över. Viruset kan förändras och bli farligare. Eller så är detta hot begränsat, men risken för en farligare pan­demi någon gång i framtiden kvarstår.

I vilket fall har den nya influensan testat krisberedskapen. Svenska myndigheter har klarat den första fasen bra, även om det funnits friktioner.

Vår beredskap kan bli bättre

Beredskapen har blivit bättre sedan år 2005 då Sverige saknade ordentliga krisplaner och vare sig hade lager av virusdämpande läkemedel eller avtal om vaccin. Förbättringarna beror knappast på dem som ständigt klagar över ”larmjournalistik”, utan snarare på kritisk granskning och debatt om krisberedskapen.

Ändå finns det mer att göra. Skulle en pan­demi slå till är vi långt ifrån en rättvis vård.

De största klyftorna finns mellan fattiga och rika länder. WHO-chefen manade nyligen regeringarna att göra mer för att öka utvecklingsländernas tillgång till vaccin och virusdämpande läkemedel.

Orättvisorna finns också i Sverige. Även denna gång skriver läkare ut mediciner som Tamiflu utan tillräckliga regler eller granskning. Skulle läget bli värre äventyras med­borgarnas förtroende för sjukvården.

Samhället måste ta ansvar

Dessutom har primärvården försämrats i utsatta områden efter skattesänkningar och införandet av vårdval med fri etableringsrätt. Socialstyrelsen har märkligt nog inte analyserat vad avregleringen innebär för samordningen av smittskyddet.

Regeringen har inte agerat tillräckligt kraftfullt för att höja beredskapen sedan sitt tillträde 2006. Ett exempel är att arbetet på en nordisk vaccinfabrik lades ned. Ett annat att det fortfarande inte finns något beslut om vad Sverige ska göra när lagren av Tamiflu snart passerar sitt stämplade hållbarhetsdatum.

Tillräcklig vaccinkapacitet är en rättvise­fråga globalt och en säkerhetspolitisk fråga för Sverige. Vaccintillgången måste vara ett samhälleligt ansvar, där vi inte är helt beroende av storföretagen eller av produktionsländernas välvilja.

Låt oss hoppas att den nya influensan verkligen inte är så farlig. Men nu är tiden att förbättra beredskapen för den dag pandemin kommer, och göra det utifrån principen om vård efter behov.

ME

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM