Mejla

Anders Lindberg

Barnkonventionen bör bli lag i Sverige

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Haddile visar att nuvarande lagstiftning havererat

Tvååriga Haddile får stanna i Sverige, ett tag. Frågan är bara hur länge.

Migrationsverket ska nu anstränga sig för att hitta den försvunna mamman och har även öppnat för möjligheten att utvisa Haddile till någon eventuell släkting. Om man inte hittat mamman, eller någon annan, på över två år är det svårt att förstå att man inte överväger adoption hos forsterföräldrarna i stället.

Enligt FN:s Barnkonvention ska "barnets bästa" vara utgångspunkten när myndigheter fattar beslut som berör barn. Det är svårt att se hur Migrationsverkets handläggning lever upp till detta. Snarare verkar vi se ett rättssamhälle i fritt fall. Och Haddile är lång ifrån ensam.

I den nuvarande lagstiftningen väger barnets intressen för lätt. Flera saker måste ändras.

Barnkonventionen måste införas som svensk lag. Det skulle då bli möjligt att åberopa barnkonventionen i domstol och vid handläggning av ärenden vilket stärker barns rätt. Men det räcker inte.

FN-organet för barns rättigheter, Unicef, har tidigare krävt att barn inte ska kunna utvisas under pågående samhällsvård. Det är högst rimligt och direkt tillämpligt på Haddiles fall eftersom familjehem är en form av samhällsvård.

Unicef har även krävt att Migrationsverket och migrationsdomstolarna måste ta större hänsyn till vad socialtjänsten säger och vill att lagstiftningen ändras så myndigheterna tvingas till detta. Även det är rimligt.

Ett problem som inte bara berör utsatta barn är bristande flexibilitet i tillämpningen av lagar och regler. Det har alltid funnits möjlighet att låta människor stanna i Sverige av rent humanitära skäl, när det ur medmänskligt perspektiv helt enkelt är orimligt att kasta ut dem. Det krävs i dag "synnerligen ömmande skäl", vilken uppenbarligen är för snävt.

För en jurist betyder "synnerliga skäl" ungefär samma sak som "aldrig" vilket politikerna var väl medvetna om när lagen antogs. De politiker som därför är upprörda över tillämpningen är inte riktigt hederliga.

För tre år sedan granskade FN:s barnrättskommitté hur Sverige följer barnkonventionen. En av de punkter där Sverige fick kritik av FN var just att Barnkonventionen inte har status som lag. Sverige brukar följa FN:s rekommendationer. En majoritet av riksdagens partier säger sig dessutom vara för.

Ärligt talat, vad väntar ni på?

Av: 

Anders Lindberg

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Anders Lindberg