Snabbjärnväg gör inte att tåget kommer i tid

Det blir inga riktiga snabbtåg mellan svenska storstäder om Trafikverket får bestämma. 250 kilometer i timmen låter fort, men det är vad dagens järnvägar redan byggs för. Nu vill Trafikverket använda samma standard på det nya snabbtågsnätet mellan Stockholm, Göteborg och Malmö.

Rubrikerna efter Trafikverkets nationella plan för investeringar i infrastrukturen handlar förstås om snabbtågen. Det mesta i svensk järnvägsdebatt gör det.

Trafikverket tror alltså inte på riktiga snabbtåg som ska transportera människor mellan storstäderna i över 300 kilometer i timmen. Enligt myndigheten skulle det bli för dyrt och ta för lång tid, i alla fall om inte mer pengar kan skakas fram genom till exempel lån.

Skapar besvikelse

Det är klart att det skapar besvikelse, hos riksdagspolitiker som sett chansen att göra ett riktigt avtryck och hos kommunalpolitiker som börjat räkna på tillväxtmöjligheter och inflyttning. En riktig höghastighetsjärnväg skulle ha blivit ett prestigeprojekt.

Den skulle också, om ganska många år när hela banan är utbyggd och tågbolagen köpt nya fordon, ha kapat restiden mellan till exempel Malmö och Stockholm med kanske 20 minuter.

Viktiga minuter, men samtidigt är frågan om inte den svenska järnvägen har närmare problem. Det är signalfel, nerrivna kontaktledningar och strömavbrott, rälsbrott, fordonsfel och lövhalka.

“Tiden är preliminär och kan komma att ändras framåt, eller bakåt" som den elektroniska högtalarrösten på stationen brukar konstatera. Det hade kunnat vara zenbuddism.

Mer vardagstrafik

Spårnäten i storstädernas absoluta närhet måste byggas ut för att klara av allt större vardagstrafik. Järnvägsnätet mellan mindre orter måste underhållas och moderniseras och framför allt måste järnvägens kapacitet för att klara industrins behov av transporter förbättras.

I dag utgör transporterna en flaskhals för det producerande Sverige.
Trafikverket vill bygga fler spår mellan Stockholm och Uppsala. Det satsas runt Göteborg och i Skåne. Kapaciteten på Malmbanan ska höjas och vissa sträckor ska förstärkas för att klara godståg på 750 meter.

Planen innebär dessutom en - sannolikt otillräcklig - förstärkning av underhållet av andra viktiga järnvägslinjer. Men alltså inte några riktiga snabbtåg.

Till sist låter det som en ganska rimlig prioritering.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.