ÅSIKT

Sverige kommer att ha vargarna kvar

Foto: Lasse Allard
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Just nu försöker jägare i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Örebro län spåra fyra vargflockar. Det är en besvärlig uppgift, tövädret har gått hårt åt julhelgens tunna snötäcken. När spårningsarbetet är klart kan årets så kallade licensjakt på varg starta.

I själva verket handlar tillståndet från de fyra länsstyrelserna egentligen om jakt på 24 utpekade vargar på fyra utpekade platser. Någon allmän vargjakt är det inte.

Möjligen kan vi se början till slutet för en av de mest symbolladdade och infekterade miljökonflikterna i vårt land.

I sak går det att ha många åsikter om det beslut Högsta förvaltningsdomstolen fattade i fredags. Somliga, inte minst jägarorganisationerna, tycker att alldeles för få vargar kommer att kunna jagas. Andra, framför allt miljöorganisationer, anser att jakten borde stoppas helt.

På en punk är ändå alla seriösa debattörer eniga. Sverige ska också i framtiden ha en livskraftig vargstam. Jakten får inte utmana det målet.

Om Högsta förvaltningsdomstolens beslut i fredags betyder ett slut för den juridiska karusell som funnits kring vargjakten de senaste åren kan det faktiskt vara bra för sakfrågan.

— Vi beklagar beslutet. Samtidigt så tycker vi i grunden att det är bra att det nu finns ett avgörande om hur lagstiftningen ska tolkas, sa Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i Ekot.

Ett fungerande regelverk som respektera, om än inte gillas, av alla kan vara förutsättningen för att det på lång sikt ska fortsätta att finnas stora rovdjur i vårt land.

Det betyder självfallet inte att debatten om förvaltningen av den svenska vargstammen är avslutad. Tvärt om.

Stora rovdjur kommer alltid att betyda att olika intressen måste vägas mot varandra. Det handlar om skydd för biologisk mångfald och hotade arter, men också om sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser för de människor som påverkas.

Om detta är nästan alla egentligen överens. Därför är till exempel besluten om skyddsjakt på vargar som dödar tamboskap eller renar knappast längre kontroversiella.

Frågan är bara hur den rimliga avvägningen ser ut?

I grunden handlar det om en politisk process där argument måste prövas i sökandet efter en kompromiss som alla kan acceptera. En rättssal är sällan rätt miljö för den sortens samtal.