ÅSIKT

Gustav Fridolin borde begränsa skolvalet nu

Foto: AFTONBLADET
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I debatten om den svenska skolan är det fria skolvalet det där lite obehagliga bekymret som ingen vill prata om. Som en kollega med halvtaskig hygien.

Vi kan prata om resultat, läraryrkets status och friskolornas vinster. Men inte om att skolsystemet är organiserat efter en ganska märklig snabbköpsprincip.

Alla vet att systemet skapar ökade klyftor och att just bristen på likvärdighet vuxit till ett av den svenska skolans riktigt stora problem.
Alla skoldebattörer vet också att vi förr eller senare kommer att tvingas ta itu med det fria skolvalets konsekvenser. Men ingen har velat ta bladet från munnen. Inte förrän nu.

Det mest förbjudna

I går gjorde tre fackliga organisationer, de båda lärarförbunden tillsammans med LO, det mest förbjudna. I ett 25-punktsprogram som överlämnades till regeringen och Gustav Fridolin ifrågasätter de hur skolvalet fungerar och vad det gör med likvärdigheten i den svenska skolan.

Konkret innebär förslagen att alla skolor - privata och kommunala - ska blanda elever med olika förutsättningar. Urvalsreglerna får inte leda till segregation. Dessutom ska friskoleetableringar kontrolleras hårdare och det ska skrivas regler för hur ofta en elev får byta skola.

Att byta skola som man byter skjorta är sällan en bra väg till goda studieresultat.

Nya regler för pengarna

De tre organisationerna vill också ha nya regler för hur skolans pengar ska fördelas och användas. Elevernas behov och förutsättningar ska vägas in så att de skolor som har den svåraste uppgiften får de bästa förutsättningarna. Överskott ska i princip alltid gå tillbaka till undervisningen. I klartext betyder det ett vinstutdelningsförbud.

Till sist menar de tre organisationerna att skolor i socialt utsatta bostadsområden kan behöva särskilt stöd för att till exempel kunna rekrytera och behålla duktiga lärare, och att alla skolor måste vara med och dela på ansvaret för att ge nyanlända elever en bra start.

Massiv erfarenhet

Tillsammans representerar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund nästan alla landets lärare. Organisationerna talar för en massiv professionell erfarenhet av skolans vardag. LO representerar för sin del både sina medlemmars föräldraerfarenhet och ett större samhällsintresse.

Likvärdigheten blir skolans riktigt stora utmaning de kommande åren, och för att stärka den kommer det att krävas tuffa prioriteringar. Att våga ifrågasätta hur dagens skolval fungerar är en.

De tre fackliga organisationerna har lyft på locket och levererat konkreta lösningar.

Nu ligger bollen hos Gustav Fridolin och de andra partiernas skolpolitiker.