ÅSIKT

Kina stötesten för klimatets gröna framtid

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

TIANJIN. Klimatmötet på Bali handlar egentligen om Yang Jian och många som hon. Miljöansvariga i länder som Kina, mitt i arbetet med att begränsa utsläppen när tillväxten slår rekord.

Yang Jian är biträdande forskningschef på ett miljöföretag i Tianjin, en dryg timmes tågresa sydost från Peking.

Vi går runt på den nya avfallsanläggningen strax utanför miljonstaden. Lastbilarna står i kö för att lämna hushållssoporna. En stor kran matar in avfallet i ugnarna. Värmen blir till elektricitet via en ångturbin och generator.

–?Vi blandar in strå från jordbruket för att öka värmeinnehållet, berättar Yang Jian.

Många andra använder kol eller olja.

Enormt energibehov

Elen behövs verkligen. Förbrukningen bara ökar och ökar, särskilt under den heta sommaren. Mer pengar i plånboken betyder att fler har råd att få det svalare inomhus.

–?Alla vill ha luftkonditionering, säger Yang Jian.

Nu planerar Tianjin Teda Environmental Protection co ännu ett avfallsverk. Företaget söker pengar från klimatkonventionens Clean Development Mechanism, CDM, där rika länder finansierar investeringar på andra håll.

–?Vi vill samla in metangas från en soptipp och göra el av den, säger Yang Jian.

Blå himmel

Jag undrar om inte de nya projekten skulle genomföras ändå, även utan det ekonomiska stödet.

Yang Jian ger inte något direkt svar på det. Företaget kan tjäna mer pengar genom CDM-projekt, berättar hon. Annars får vinsten bara vara ungefär åtta procent:

–?Om det blir CDM-projekt, så är det bättre.

Himlen är blå när jag besöker Tianjin. Luften har blivit påtagligt bättre på några år, säger de experter jag talar med. Sverige har bidragit genom samarbetet mellan miljöinstitutet IVL och Tianjins forskare.

–?Många gamla fabriker har fått stänga för att de inte klarade kraven, berättar Zhao Wenshu på Tianjins miljömyndighet.

Kontrasternas rike

När jag åker omkring på slätten utanför miljonstaden blir kontrasterna tydliga. Där ryker det från gamla fabriker medan motorvägarna förökar sig bredvid. Kraftledningarna korsar varandra för att ge energi åt den tunga industrin. Ett gigantiskt gammalt kolkraftverk färgar horisonten gul med svavel.

Det finns många kinesiska projekt för att förbättra miljön.

Men går det att bromsa koldioxidutsläppen tillräckligt för att världen ska undvika drastiska förändringar av vädret?

Det är en av huvudfrågorna i förhandlingarna om ett nytt klimatavtal, som nu förbereds på Bali.

Expert hoppfull

Jag får tag på en av Kinas främsta experter på området, Jiang Kejun. Han arbetar på Energy Research Institute, nära knutet till den mäktiga plankommissionen NDRC. Prognoserna visar kraftiga ökningar av utsläppen, men utvecklingen går att påverka.

–?Det går att minska energiförbrukningen med en fjärdedel till 2030 jämfört med basscenariot, säger energiexperten på telefon.

Koldioxidutsläppen kan minska ännu mer. Jiang Kejun nämner särskilt tre åtgärder som Kina borde genomföra: lagar om energieffektivitet, fler gröna skatter och att styra investeringarna bort från energiintensiv produktion.

Hårda krav

Kina har redan krav på bilars bränsleförbrukning. Jiang Kejun tror att regeringen snart lägger fram fler liknande lagar:

–?Det kommer förslag om tillåten elförbrukning för hushållsapparater, tvättmaskiner och tv-apparater.

Lagar från Peking är en sak, hur de följs i andra delar av Kina något annat. Ändå finns det hopp om att vända utvecklingen.

ARTIKELN HANDLAR OM