ÅSIKT

Motståndet och makten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: EU-kritikens EUROPeIska ansikte Högerextremister från franska Nationella fronten demonstrerar i Paris på 1 maj.
LEDARE

”De nationella krafterna är Europas framtid.” De orden borde inte vara möjliga att uttala efter det förra århundradets mörka europeiska historia.

De borde definitivt inte vara möjliga att föra fram i EU, vars bärande idé är att hindra nationella krafter från att åter störta vår världsdel i krig.

Ändå gjordes uttalandet i Europaparlamentet under dess pågående session i Strasbourg. Det kom från Bruno Gollnisch, ledaren för den nybildade högerextrema gruppen i Europaparlamentet.

Gollnisch, nummer två i den ökända franska Nationella fronten, står åtalad för att ha förnekat förintelsen. Vid sin sida i den nya partigruppen har han Alessandra Mussolini, den italienska diktatorns barnbarn och nyfascist.

Emot att EU utvidgas

Inte bara språkbruket utan också namnen ekar hotfullt från historiens skräpkammare.

Ironiskt nog blev det möjligt för den yttersta högern att bilda en partigrupp i Europaparlamentet tack vare de nya medlemmarna från Bulgarien och Rumänien, två länder som kom med i unionen vid årsskiftet. Fortsatt utvidgning är gruppen nämligen starkt emot.

Förenade i främlingsfientlighet

I sin politiska plattform talar gruppen, som kallar sig Identitet, Tradition och Oberoende (IST), om att värna kristna värden och europeiska och nationella identiteter.

Det som framförallt förenar ledamöterna från franska, belgiska, italienska, österrikiska, rumänska och bulgariska extremistpartier är främlingsfientligheten. Gruppen är emot invandring, Turkiet och EU.

Man ska inte överdriva högerextremisternas möjligheter i Europaparlamentet. De får visserligen både pengar och större utrymme i debatten. Men de får knappast något politiskt inflytande. Det ser de stora partigrupperna till.

Den verkliga faran är att de nationalistiska och främlingsfientliga partierna i så stor utsträckning lockar människor som känner sig marginaliserade och hotade av globalisering, invandring och andra strukturförändringar.

Gollnisch gör anspråk på att tala för 23 miljoner européer. Det är möjligt att han har rätt. Främlingsfientliga partier är starka i flera länder – Frankrike, Nederländerna, Belgien, Danmark.

Hatfylld propaganda

Högerextremismen är således inte ett fenomen som de nya medlemsländerna fört in i EU, även om de var ledamöter från framförallt Rumänien som bidrog till att de kom över gränsen på minst 20 medlemmar för att bilda en partigrupp.

Inte bara främlingsfientligheten förenar den yttersta högern. Det gör även EU-motståndet. Redan finns en etablerad EU-skeptisk högergrupp i parlamentet, dit för övrigt junilistan hör.

I svensk debatt ses motstånd mot EU som en vänsterståndpunkt. Men i övriga Europa bärs det framförallt upp av extremhögern, förenad med hatfylld propaganda mot invandrare. Det är EU-motståndets europeiska ansikte, och det är inte vackert.

TS

ARTIKELN HANDLAR OM

EU