ÅSIKT

Välj Jämtin

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Hon kan leda s förnyelseprocess

FRIDA LENHOLM Inom socialdemokratin finns starkt stöd för en kvinna som ny partiledare. Och mycket talar för Carin Jämtin.

Carin Jämtin bör bli ny socialdemokratisk partiledare. Hon kan, som Aftonbladet uppfattar det, leda den förnyelseprocess som partiet måste genomgå både som en följd av det svåra valnederlaget och av den ideologiska villrådighet som orsakade förlusten.

Jämtin är 42 år och har därmed förutsättningar att leda socialdemokratin för en längre period. Den relativa stabiliteten och styrkan hos socialdemokratin beror till en del på den kontinuitet ett långvarigt ledarskap skapat.

Carin Jämtin har haft centrala uppgifter inom socialdemokratin och varit minister, men är inte alltför förbunden med den politiska ledning som underkänts av väljarna.

Välvilja inom fackrörelsen

Hennes förflutna inom arbetarrörelsen innefattar såväl förtroendeposter inom SSU som ansvar för den omfattande biståndsverksamheten inom Olof Palmes internationella centrum.

Inom fackföreningsrörelsen, som förhåller sig neutral i partiledarfrågan, finns påtaglig välvilja till Jämtin.

Socialt svarar hon väl mot Rörelsens ibland stränga eller rentav puritanska krav. Hon har egen erfarenhet av att leva i förortsområde, betydelsefullt också av det skälet att socialdemokratin där måste forma en ny politik. Valförlusterna var nämligen mycket stora i just förorterna.

Jämtin har också bott sammanhängande perioder i Afrika. Lokalt och globalt.

Inom socialdemokratin finns starkt stöd för att en kvinna ska bli ny partiledare och partiet har flera starka kandidater. Förutsättningarna för ett nära samarbete dem emellan måste vara goda.

Carin Jämtins praktik och erfarenhet har till betydande del varit förlagda till den internationella politiken, periodvis placerad en aning diskret och i utkanten av socialdemokratin. Med Jämtin, som ledare, kan partiet knyta an till den solidaritetstradition som främst förknippas med Olof Palme och med tiden också med Anna Lindh. Det internationella perspektivet måste rymma både EU-politiken och de stora globala problemen, de som handlar om fattigdom, makt, förtryck men också hållbar utveckling, friare och rättvisare handel.

Undviker inte de svåra frågorna

Jämtin som biståndsminister och deltids utrikesminister var relativt kortvarig men framgångsrik. Hon var det enda ansvariga statsråd som hanterade den svåra tsunamikrisen utan anmärkning.

Jämtin har via arbetet i Olof Palmes internationella centrum handfasta erfarenheter från västra Balkan och Mellanöstern till arbetet för fackliga och mänskliga rättigheter inom projektet Global respekt. Den praktiken översattes till den biståndspolitik Jämtin bedrev som minister: mer stöd till rätten till arbete, fackliga rättigheter och kamp mot fattigdom. Reformer för kvinnors rättigheter och hälsa.

Dessa reformer, och den ideologi de bygger på, har också en inrikespolitisk dimension.

Jämtin undviker inte de svåra frågorna. Hon har tagit ställning för en tvåstatslösning i Mellanöstern och för palestiniernas rättigheter.

Ett aktuellt mått på Carin Jämtins kapacitet och förtroende som politiker är att hon nyligen valdes – med brett stöd – till ledare för socialdemokratin i det notoriskt svårskötta Stockholm. I dagarna skriver hon och hennes medarbetare skuggbudget för exempelvis stans vård, barnomsorg och allmännytta.

Kan bygga folkligt förtroende

Denna praktiska, ibland lokala, reformpolitik har Jämtin annars ganska begränsad erfarenhet av. Hon bör kring sig bygga ett ledarskap befolkat av personer med facklig förankring och stor kunnighet och beredskap för nytänkande i de för partiet centrala frågorna om ekonomi, arbetsmarknad och social jämlikhet. Naturligtvis måste partisekreteraren arbeta i samma riktning.

Socialdemokratin, av kritiker beskriven som en maktkoloss, är numera likt de flesta partier svag: vikande medlemssiffror, låg aktivitet och minskande resurser. Jämtin, med sitt resonerande och öppna tilltal, borde kunna frigöra partiet för dialog med medborgarna och för att också samtala med icke partianslutna.

Socialdemokratins tid i opposition blir knappast kortare än fyra år. Den tiden måste användas till hård opposition och till ideologisk självprövning och organisatorisk förnyelse. Carin Jämtin har goda möjligheter att under de fyra åren också bygga det folkliga förtroende som behövs för att bli regeringschef.

OS