ÅSIKT

Ska kluster­vapen sälja Jasplan?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

40 procent av dem som drabbas av kluster­bomber är barn.

Smaka på den siffran.

40 procent. Andelen civila som skadas eller dödas av dessa bomber är naturligtvis ännu högre.

Mot den bakgrunden är regeringens motstånd mot ett snabbt internationellt förbud mot klustervapen helt obegripligt.

I förra veckan avslutades en konferens om vapnet i Wellington, Nya Zeeland. Sveriges regering drev där linjen att den svenska Bombkapsel 90 ska undantas från ett förbud. Man ville också ha en övergångsperiod på tio år innan ett förbud träder i kraft.

Bör gå i bräschen

Carl Bildt hävdar att processen mot klustervapen inte blir effektiv förrän alla länder, även de stora, är med på ett förbud. Delvis sant, men vad hindrar Sverige och andra länder från att gå före?

Svenska Freds, och andra organisationer som ingår i en kampanj mot klustervapen, hävdar korrekt att ett internationellt förbud påverkar även de länder som väljer att stå utanför en uppgörelse. Det visar erfarenheterna från förbudet mot personminor.

Det är faktiskt svårt att förstå regeringens motstånd. Bombkapsel 90 kan inte vara så betydelsefull för det svenska försvaret. Däremot marknadsförs vapnet i samband med Jas.

Ett moraliskt haveri

Det går inte att komma ifrån tanken att försvarsindustrin påverkat regeringen. Att de ser en möjlighet att undanta Bombkapsel 90 från ett förbud, och sedan krydda argumenten för Jas med argumentet att den kan bära ett av få kvarvarande klustervapen.

Målet för den internationella processen är att nå ett förbud innan året är slut. Kommer regeringen att ställa Sverige utanför en sådan uppgörelse?

I så fall ett fullbordat moraliskt haveri.

JB