Nu attackerar Ask föreningsfriheten

Beatrice Ask vill undersöka LO-fackens bidrag till Socialdemokraterna. Men det är knappast statens uppgift att ha synpunkter på hur föreningar spenderar sina pengar.

Nej, det där indirekta förbudet för partier att ta emot anonyma bidrag, som riksdagens konstitutionsutskott beslutade om i våras, blev ingen succé. Svagheterna är för många och bristen på öppenhet är fortfarande ett problem.

I torsdags kom Europarådets grupp mot korruption, Greco, med en rapport där Sverige återigen får kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att öka insynen i hur partier finansieras. Så nu vill Beatrice Ask (M) ­utreda partibidragen – igen.

Bland annat ska man undersöka om det går att totalförbjuda anonyma partibidrag och om partier i kommuner och landsting ska tvingas berätta vem som ger dem pengar.

Dessutom vill man under­söka om LO-facken ska få ge pengar till Socialdemokraterna i framtiden.

– Det är rimligt att man vet vad man finansierar med sina medlemsavgifter, det är lite märkligt att man mer eller ­mindre utan att medlemmen känner till det bidrar till en verksamhet som medlemmen kanske inte gillar, säger Ask till ­Dagens Nyheter.

Är det ”rimligt”?

Föreningsfriheten är en medborgares rätt att bilda och tillhöra en organisation utan att staten eller andra aktörer griper in. På svensk arbetsmarknad har rätten att tillhöra en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation och att verka i den varit en självklarhet i över 100 år.

Inte statens uppgift

Nu vill regeringen undersöka om det är möjligt att kring­skära rätten för arbetsmarknadens organisationer att fatta demokratiska beslut.

LO-förbundens pengar till Socialdemokraterna är resultatet av beslut som går att ändra på demokratisk väg – av medlemmarna. Det är knappast ­statens uppgift att ha synpunkter på hur föreningar spenderar ­sina pengar.

Risken finns att detta bara är ett första steg på en väg som ­leder till dramatiska förändringar för hela Föreningssverige. Det finns sannolikt många som är medlemmar i föreningar och som inte vill att medlemsavgiften ska gå till något föreningen demokratiskt tagit beslut om.

Demokratiska principer

Låt oss göra ett tankeexperiment: Ska den bostadsrätts­förening du är med i verkligen få använda pengar du betalar

i hyra för att köpa bredband och tv till lägenheterna – trots att du inte ser på tv? Tja, vi kan ju ­fråga Beatrice Ask.

Det här begriper man ju på justitiedepartementet, men man kör på ändå. Varför? Därför att striden om partibidragen för M bara handlar om hur mycket pengar man har i den egna partikassan i relation till vad S har.

Det frågan verkligen handlar om – demokratiska principer, öppenhet och trovärdighet – är man fullkomligt kallsinnig till när det kommer till kritan.

Följ ämnen i artikeln