ÅSIKT

Nu tar LO ett steg tillbaka

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

För tre år sedan lyckades LO-förbunden efter betydande möda enas om en extra satsning på kvinnorna, jämställdhetspotter. Motsättningarna berodde nog till en del på klassiska intressemotsättningar och manlig tveksamhet inför kraven på jämställdhet, men också på att modellen skulle angripa ett delvis annat problem än det som brukat stå i centrum för LO:s prioriteringar.

Fackförbunden i LO har nästan alltid kunnat enas om insatser för de lågavlönade. Sådant förstår förbundens förhandlare. Kronpåslag, garanterade nivåer och höjda ingångslöner är några exempel på hur den ökande lönespridningen har begränsats.

Kvinnopotterna skulle göra något mer, de skulle minska problemet med felavlönade. Stora, framför allt kvinnliga, löntagargrupper fick enligt LO inte betalt för sina kvalifikationer, sitt ansvar och sin arbetsbelastning.

Det betyder inte att dessa felavlönade nödvändigtvis tillhör de allra mest lågavlönade. Också grupper med högre lön kan ha fel lön, med hänsyn till sitt jobb. Och oftast handlar det om kvinnor. Alltså en jämställdhets- eller kvinnopott.

För förbund med många lågavlönade, kvinnor och män, blev det där svårsmält. IF Metalls Stefan Löfven tvingades till sist acceptera modellen inför utsikten att annars både spräcka samordningen och utpekas som motståndare till jämställdheten.

Sedan dess har utvärderingarna visat att potterna haft en viss, om än blygsam, effekt. Nyss visade LO i en rapport att lönerna de senaste två åren stigit något snabbare för kvinnliga LO-medlemmar än för manliga. Klyftan är dock fortfarande nästan 3 000 kronor i månaden.

Nu skriver LO-tidningen att LO:s styrelse bestämt linjen inför vinterns förhandlingar. I år blir det gemensamma krav när det gäller anställningstrygghet och anställningsvillkor. Men framför allt en klassisk låglönesatsning, och inga jämställdhetspotter.

Per Bardh, LO:s nye avtalssekreterare, försäkrar att modellen ”träffar” kvinnobranscher och de lågavlönade.

Men alltså inte om kvinnorna är felavlönade, om de faktiskt har en jämförelsevis hög inkomst, men ett ännu mer kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Och just därför har LO precis tagit ett steg tillbaka i jobbet för en jämställd arbetsmarknad.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM