Protestera mera!

SLÄPP KÄRLEKEN FRI

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-05-01

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kärlek och lust leder till hot och hat. Situationenför homosexuella, bisexuella och transpersoner inom EU är mycket allvarlig, konstaterar unionens byrå

för grundläggande rättigheter. Hbtpersoner får räkna med att utsättas för diskriminering under hela sin livstid.

I Sverige har vi fått en könsneutral äktenskapslag, men de homofobiska hatbrotten ökar. I Östeuropa förbjuds prideparader. De ryska myndigheterna har förbjudit 167 offentliga gayarrangemang. Heteronormen hindrar människor från att leva sina liv i trygghet och frihet.

EN ENDA VÄRLD

Finanskrisen kommer utifrån, den är inte vårt fel, säger regeringen. Finanskrisen är global, den ökar orättvisorna i världen, säger vi.

Antalet arbetslösa i världen kan öka med mellan 30 och 50 miljoner under 2009, enligt FN-organet ILO. Antalet arbetande fattiga (som tjänar högst 2 dollar om dagen) kan växa till 1,4 miljarder. Det är nästan hälften av världens lönearbetare. Barnadödligheten riskerar att öka igen, varnar Världsbanken.

Nu är tid för internationell solidaritet. Frågan är inte hur finanskrisen har kommit till Sverige.

Frågan är hur den drabbar människor i världen – och vad vi kan göra åt det.

INTE EN SNYTING TILL

Kvinnor får stryk på jobbet. Den vanligaste formen av våld eller hot sker i en arbetssituation, visar statistik från SCB. Det typiska är att kvinnor i sociala yrken blir utsatta av en eller flera män.

Hemmet är heller ingen säker plats. Var tionde ensamstående mamma har drabbats av våld eller hot i bostaden.

Till detta kommer det sexuella våldet. Som å ena sidan lär kvinnor att de lever under hot, å andra sidan lär kvinnor att skulden är deras om de drabbas.

Våldet är vår tids största könsorättvisa. Eller räcker ordet orättvisa? Vi borde tala om förtryck.

FOLK ÄR INTE LATA

Lagom till att massarbetslösheten och finanskrisen sköljde över oss gjorde regeringen djupa revor i våra gemensamma skyddsnät. Arbetslinjen sades vara argumentet för att sänka ersättningen till arbetslösa och sjuka. Underförstått: De bara latar sig.

Nu tvingas människor som anses vara för sjuka för att arbeta, men för friska för att få sjukersättning, till socialkontoren. Tre av fyra kommuner räknar med att tvingas betala ut mer socialbidrag i år än de har budgeterat för, visar Aftonbladets granskning.

Sänkta ersättningar åt arbetslösa och sjuka betalar sänkta skatter åt de välbeställda. Klyftorna ökar när fattiga tvingas ge till rika.

KROSSA RASISMEN

Smygrasismen lever i Sverige. Arbetsgivare, hyresvärdar och krogvakter diskriminerar. Forskningen visar att personer med utländsk bakgrund oftare jobbar i låglöneyrken, särskilt i servicenäringen.

”Trenden är att ’icke-vita’ människor, främst kvinnor, i allt större utsträckning arbetar med att betjäna ’vita människor’”, skriver Paul Lappalainen i utredningen Det blågula glashuset.

Alliansregeringen flirtar med högerpopulismen. Acceptera och bli accepterad! är Moderaternas budskap. Sverigekontrakt och språkkrav ska lära invandrare att veta hut. När Sverige delas in i ”vi” och ”dom” tillåts diskrimineringen fortsätta.

RÄDDA BARNEN

Sveriges barn lever i skilda världar. Skillnaden mellan fattiga och rika barn blir allt större.

Rädda Barnens senaste siffror är från 2006. Då hade Sverige högkonjunktur. Trots att barnfattigdomen totalt sett minskade, ökade klyftorna. Fler än vart tionde barn levde i fattigdom.

I Rosengård var hela 62 procent av barnen fattiga. Könsorättvisor och etnisk diskriminering bildar klassorättvisan barnfattigdom. Störst risk att leva fattigt har barn med utländsk bakgrund och ensamstående föräldrar. 29 procent av ensamföräldrarna har låg inkomst, enligt Försäkringskassan.

När arbetslösheten ökar och välfärden monteras ner får barn betala priset.

Följ ämnen i artikeln