Tyst minut för de döda

Precis klockan tolv i dag kommer många byggarbetsplatser och industrier runt om i landet att stanna för en tyst minut. Manifestationen är ett sätt att hedra de 58

arbetare som förra året dog på svenska arbetsplatser, men också en protest mot ett arbetsliv där människor fort­farande dödas och skadas.

Sedan millennieskiftet har över 700 människor i Sverige dödats på sina arbetsplatser.

Initiativet till den tysta minuten kommer från Byggnads, och arbetsmiljön i byggindustrin tillhör också de farligaste. Enligt en sammanställning i LO-tidningen tog den förra året 15 männi­skors liv. I tillverkningsindustrin och transportnäringarna dödades nio vardera, och i jord- och skogsbruket åtta.

Att i genomsnitt mer än en människa varje vecka dödas på svenska arbetsplatser är helt oacceptabelt. Ändå är det toppen på ett isberg.

Siffror som Arbetsmiljöverket publicerade förra veckan visar att det förra året registrerades 104 000 arbetsplatsskador. Drygt 28 000 olyckor ledde till att någon tvingades till sjukskrivning, och 9 000 arbetssjukdomar finns registrerade. Det innebär en ökning, och i värsta fall ett brott i den trend som de senaste åren pekat mot färre allvarliga olyckor.

Framför allt innebär dock varje siffra i statistiken en dramatisk händelse i en människas liv, och det handlar inte bara om klassiska olyckor med fall eller

skenande maskiner. Inte minst i vård, skola och omsorg utsätts anställda också för hot och våld.

Samarbetet mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter – inte minst de fackliga skyddsombuden – har räddat liv och gjort arbetsplatserna säkrare. Sverige har gått före i ansträngningarna att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Men det är ett arbete som kräver resurser – resurser som skurits bort de senaste åren.

Och det är ett arbete som inte är färdigt så länge människor dödas och skadas på jobbet. Därför blir det i dag tyst på många svenska arbetsplatser.

Följ ämnen i artikeln