Mejla

Anders Lindberg

Spionerar FRA på oss också?

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

USA ser FRA som en ledande partner för att spionera på ryska ledare. Det kan SVT avslöja med dokument som Edward Snowden läckt från amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA.
USA ser FRA som en ledande partner för att spionera på ryska ledare. Det kan SVT avslöja med dokument som Edward Snowden läckt från amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA.

I dag avslöjar SVT att svenska Försvarets radioanstalt, FRA, har spionerat på Ryssland. Detta förvånar nog ingen, och eventuell upprördhet är nog mest spel för gallerierna. Själva poängen med svensk militär signalspaning är att ha bra överblick över nuvarande och framtida hot mot Sverige.

SVT avslöjar även att FRA byter information med västliga underrättelsetjänster, i det här fallet USA. Inte heller detta är något nytt. Tvärtom, en av poängerna med FRA-lagen var just att förbättra möjligheterna att få fram intressant information som stärker Sveriges position på detta område.

Hemlighetsmakeri

Problemet är inte att Sverige har ett försvar eller en underrättelsetjänst utan att en stor del av det internationella samarbetet stridit mot vår officiella neutralitetspolitik och därför hemlighållits för svenska folket.

Men dessa diskussioner tillhör i allt väsentligt historien, det hemliga samarbetet med väst är för länge sedan avslöjat och genomtröskat.

Den stora fördelen med SVT:s avslöjande är inte nyheten i sig utan att de med dokument kan belägga hur spionaget och samarbetet med USA gått till. Det öppnar för en mer ärlig diskussion.

Annat problem

Kritiken mot FRA har aldrig handlat om att de spionerar på främmande makt. Istället gäller kritiken den massövervakning som sker i Sverige, och mot svenskar. Avsiktligt, eller i form av så kallad "överskottsinformation" som fångas upp när man egentligen spanar efter annat.

Eftersom FRA går igenom stora mängder trafik, bland annat genom kabel, betyder det att alla våra mail, alla telefonsamtal, allt vårt surfande på nätet, också kan övervakas. Vad NSA-skandalen visar är att just detta sker, fast i betydligt större skala än någon trott.

Därför väcker FRA:s nära samarbete med NSA även andra frågor.

Lämnar FRA ut även uppgifter om svenskar och vår tele- och datatrafik till USA? Eller rensas datan från all eventuell överskottsinformation som FRA kan ha fångat upp?

Det låter inte särskilt sannolikt med tanke på vilka enorma datamängder som filtreras.

Civilt spionage

En annan fråga är hur mycket av den övervakning som sker, och som kan delas med USA, som egentligen har ett militärt syfte. Hur mycket samlas in och sparas för att det är "bra att ha", ungefär som Skånepolisens olagliga romregister?

Hur mycket samlas in på uppdrag sv civila myndigheter som Säpo och polisen, delas det också med USA?

Det är svårt att veta eftersom allt är hemligt och normala regler för rättssäkerhet inte gäller.

Förhoppningsvis leder SVT:s avslöjande till en debatt om balansen mellan säkerhet och skyddet av vår integritet.

En balans som i dag tippat helt till FRA:s fördel.

Reporter: Anders Lindberg

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN