Försökte blåsa arbetare - med hjälp av Kronofogden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Arbetarna från Kambodja planterade skog i Västernorrland sommaren 2014. Nu kan de få sina pengar efter en ovanlig solidaritetsinsats av det svenska facket.

I två år har en grupp kambodjanska arbetare väntat på att få betalt för det arbete de gjort i Västernorrlands skogar. Och det är svenska myndigheter som hållit inne betalningen.

Nu kan pengarna äntligen betalas ut, tack vare en ovanlig solidaritetsinsats av det svenska GS-facket.

Sommaren 2014 arbetade ett 70-tal kambodjaner med skogsplantering i Västernorrland. Små granar och tallar som skulle ersätta de träd som avverkats av skogsbolagen. Ett hårt jobb på svenska kalhyggen mycket långt från Kambodja.

Tuff sommar

Sommaren i Norrland blev också tuff på andra sätt. En del av arbetarna fick sova i ett stall som tillhörde ägarna till företaget Botnia Skog AB, kambodjanernas arbetsgivare.

Dessutom tvingades de åka tillbaka till Kambodja utan att ha fått den lön de hade rätt till. I några fall betalades delar av lönen ut, i andra ingenting.

I december 2014 begärde Botnia Skog AB sig själv i konkurs. Därmed borde den statliga lönegarantin täcka arbetarnas lönekrav. Någon utbetalning blev det dock inte. Det stoppade Kronofogden eftersom en styrelseledamot i Botnia Skog vänt sig till dit för att få betalt för skulder hon menade att de anställda hade för sitt uppehälle, alltså till exempel sovplatsen i stallet.

Delgivning i Kambodja

Delgivningen hade gjorts på ett kambodjanskt advokatkontor, med dokument författade på svenska.

Det är svårt att förstå att seriösa svenska storföretag, som Holmens Skog, stillatigande låter sina entreprenörer utnyttja människor på ett så skamlöst sätt.

Det är också svårt att förstå hur tjänstemän på den svenska Kronofogdemyndigheten kan vara så äppelkindade att de tar krav som dessa på allvar. Men det var just vad som skedde.

Får sina pengar

Därför har skogsarbetarna inte kunnat få sina pengar, förrän nu. I veckan vann nämligen en dom från Sundsvalls tingsrätt laga kraft. I domen konstateras att delgivningen inte gått till på rätt sätt, och att skogsarbetarna alltså har rätt att till sist få sina löner.

Pengarna borde betalas ut redan den här veckan.

Så skulle historien inte ha slutat utan en ovanlig solidaritetsinsats av det svenska GS-facket, som bland annat organiserar skogsarbetare. Efter att ha försökt alla andra vägar tog fackförbundet till sist pengar ur sin solidaritetsfond — normalt avsedd för att stödja facklig kamp i fattiga länder eller diktaturer ­­— för att ge arbetarnas sak en rättvis prövning i den svenska domstolen.

Förslag på väg

Inom några veckor ska en utredning som regeringen tillsatt redovisa förslag på hur reglerna mot utnyttjande av utländsk arbetskraft kan skärpas. Uppdraget handlar bland annat om bindande anställningsavtal och tuffare kontroller.

Förhoppningsvis har utredarna dessutom funderat på hur arbetare från andra länder ska slippa hamna i situationer som den som drabbat kambodjanerna.

Det kan inte vara meningen att fackförbunden ska ta pengar som är avsedda att bekämpa diktaturer för att svenska myndigheter ska ge människor som arbetat i vårt land sin rätt.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM