ÅSIKT

Även SD måste få utse nämndemän

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Björn Lindahl

avAnders Lindberg

LEDARE

För ungefär 20 år sedan lämnade jag uppdraget som nämndeman i Göteborgs tingsrätt. Inte för att jag hade tröttnat men studierna till jurist gjorde att jag knappast längre tillförde perspektiv utifrån.

Nu är nämndemännen under attack igen. Hovrätten för västra Sverige har beslutat att ta om en stor mordrättegång på grund av en jävig nämndeman. Men debatten har rasat i flera år, ända sedan nämndemän från SD började dyka upp i tingsrätterna.

Tanken att vanliga människor ska finnas med i domstolarna har uråldriga rötter och handlar i grunden om att rättsskipningen är en del av samhället. Att ha jurysystem eller nämndemän är heller inget unikt för Sverige.

Farlig längtan

Debatten om SD är lite konstig. Visst är det oroväckande med Sverigedemokrater i domstolarna men ärligt talat gör nog partiets nämndemän mindre skada än deras riksdagsledamöter, ska vi avskaffa dem också?

Dessutom finns det nog tyvärr fler Sverigedemokrater i rättsväsendet än nämndemännen – på betydligt viktigare poster. Ett högerextremt parti som samlar mellan 15 och 20 procent av befolkningen har garanterat sympatisörer i domarkåren, åklagarväsendet och inom polisen.

Längtan efter att trixa med demokratins arbetsformer för att stoppa SD är farlig och ökar bara misstron i delar av samhället.

Inget kritiskt tänkande

Men rättegången som måste tas om då?

Finns inte anledning att låta experterna sköta rättsväsendet helt och hållet?

Nej.

Självklart borde folk sluta vara klantskallar men att någon enstaka av Sveriges 8000 nämndemän gör fel är inte märkligare än att lokala politiker eller andra förtroendevalda gör det. Och det är viktigare att hela samhället kan speglas i våra domstolar.

Svenska domare är skickliga ämbetsmän men samtidigt en del av ett skråväsende med dess utbildning, yrkeskarriär och erfarenheter. Dessutom är de ganska få och känner varandra.

Domarkåren är grundligt icke-representativ för svenska folket och lever under helt andra ekonomiska villkor än majoriteten. Det börjar tidigt, juristlinjen är ingen plats för kreativitet och kritiskt tänkande. Från första dagen drillas studenterna i en juridisk metod som gör att de hellre dör än tänker utanför boxen.

Alla som varit på en fest för juridikstudenter vet att det är en tidsfråga innan någon tar fram en lagbok och läser högt. Sedan gifter de sig med varandra.

Olämpliga personer utses

I klassikern ”Demokratin och dess antagonister” beskriver den amerikanske statsvetarprofessorn Robert A. Dahl hur expertväldets lockelser ännu lever parallellt med läpparnas bekännelse om demokrati i våra samhällen. Ska verkligen andra än nationalekonomer få sköta ekonomin? Ska inte de bäst lämpade styra, varför blanda in pöbeln?

Nämndemannasystemet är inte perfekt. Ibland röstar folk på dumma partier, ibland utses olämpliga personer. Ibland saknas kvinnor, ungdomar eller personer med utländsk bakgrund.

Men lösningen är att låta fler bli nämndemän, inte färre.

ARTIKELN HANDLAR OM