Mejla

Daniel Swedin

Bostadssegregationen är politikens resultat

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringen har medvetet omfördelat inkomster och ökat inkomstspridningen

De ökade klyftorna och bostadssegregationen är resultatet av en mycket medveten politik.
Foto: LOTTE FERNVALL
De ökade klyftorna och bostadssegregationen är resultatet av en mycket medveten politik.

På 20 år har bostadssegregationen fördubblats i Sverige. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, som Sveriges Radio presenterar i dag.

Uppdelningen är fortfarande allra tydligast i Malmö och Stockholm. I stadsdelar som Rosengård och i Rinkeby har mer än nio av tio människor bakgrund i ett annat land.

Men i den tiondel av postnummerområden i Sverige som har allra lägst andel boende med bakgrund i ett annat land har det däremot legat stilla.

Det är ju så att segregationen inte finns på en plats, i "betongförorter" med få höginkomsttagare och få infödda svenskar. Segregationens processer berör en hel stad och kan inte avgränsas till vissa "problemområden". Det är staden som helhet som är segregerad.

Enligt Sveriges Radio kan man i SCB:s siffror också se att en del av de områden som har segregerats mest också har upplevt kraftiga sänkningar av sysselsättning och inkomster.

Utsattheten och ojämlikheten ökar i Sverige.

Den fattigaste tiondelen i Sverige blivit fattigare sedan 2005. Var sjunde person i Sverige har en inkomst som är så låg att den medför risk för fattigdom.

Statistik från OECD avslöjar att inkomstskillnaderna ökar mer i Sverige än i övriga industriländer. Rädda Barnen har i uppmärksammade rapporter visat att barnfattigdomen i Sverige ökar.

Socialstyrelsens konstaterar att den ekonomiska segregationen ökat och i det närmaste blivit synonym med etnisk segregation. I Boverkets "Boendesegregation - orsaker och mekanismer" visar man att andelen utlandsfödda är störst i de mest utsatta förorterna.

Enligt Statens folkhälsoinstitut finns ett samband mellan ohälsa och att bo i ett område med en hög andel låginkomsttagare. Anledningen är en högre risk att utsättas för brott och det kan medföra stress och rädsla för att röra sig utomhus.

Fattigdom är dessutom förknippat med en rad andra problem: högre risk att drabbas av arbetslöshet. Man har sämre hälsa och lägre utbildningsnivå och riskerar att dö i förtid. I fattiga Malmöstadsdelen Södra Innerstaden lever män i snitt 5,4 år kortare än män i rika grannstadsdelen Västa Innerstaden.

Regeringens enda lösning är - förutom småpengar till Erik Ullenhags integrationsssatsning - ekonomiska frizoner. Det kan i stället förstärka problemen med segregationen.

Dessutom är ju sanningen den att utvecklingen har accelererat under den borgerliga regeringens tid vid makten.

Man har medvetet omfördelat inkomster och kraftigt ökat inkomstspridningen. De som redan har högst inkomster är de som har fått mest.

Skattesänkningar för folk med jobb - försämrad sjukförsäkring och havererad arbetslöshetsförsäkring för folk utan jobb. Det fria skolvalet och ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter ökar klyftorna ännu mer

De ökade klyftorna och bostadssegregationen är resultatet av en mycket medveten politik.

Av: Daniel Swedin

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN