Mejla

Eva Franchell

Om 35 år kan vi ha 1 miljard flyktingar

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Flyktinglägret i Dadaab i nordöstra Kenya. Abdilfatah och hans mamma flydde från torkan och kriget i Somalia. Pojken svävar mellan liv och död eftersom hans kropp har glömt bort vad den ska göra med mat.
Foto: Magnus Wennman
Flyktinglägret i Dadaab i nordöstra Kenya. Abdilfatah och hans mamma flydde från torkan och kriget i Somalia. Pojken svävar mellan liv och död eftersom hans kropp har glömt bort vad den ska göra med mat.

I dag handlar det om framtida flyktingkatastrofer.

Efter gårdagens toppmöte i Bryssel har Stefan Löfven anlänt till Paris. I dag öppnar klimatkonferensen och därmed får regeringscheferna ta itu med kommande kriser.

Helt klart är att flyktingströmmarna kommer att öka. Översvämningar och ökenspridning kommer att tvinga människor på flykt inom länder och mellan länder. FN:s flyktingorgan UNHCR räknar med att det år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar i världen.

Havsytan stiger

Klimatförändringarna kommer att göra vissa områden obeboeliga, skördar kommer att torka och fisket slås ut. Det finns länder som helt enkelt håller på att försvinna därför att havs­ytan stiger. Förra året fick klimatflyktingar från öriket Tuvalu – mitt emellan Hawaii och Australien – faktiskt uppehållstillstånd i Nya Zeeland.

Kommer att översvämmas

President Anote Tong i republiken Kiribati vädjar i ett brev till världens stats- och regeringschefer om uppslutning bakom hans förslag om ett stopp för ny exploatering av kol. Även Kiribati ligger i Stilla havet, landet har en befolkning på 103 000 invånare och det har sedan länge pekats ut av FN som ett av de länder i världen som kan försvinna på grund av stigande havsnivåer.

Länder i Asien kommer att översvämmas medan länder i Afrika får vattenbrist. Även rika länder kommer att drabbas, Kalifornien har bara vatten­reserver för ytterligare ett år. Många människor kommer att tvingas bryta upp och det kommer att öka konfliktnivåerna. Det har vi lärt oss nu, flyktingströmmar orsakar spänningar även i mottagarländerna. Det kan handla om Europa, om Somalia eller för den delen Syrien där konflikterna tilltog efter flera år av torka och folkomflyttningar.

Riskerar att gå under

För att förhindra framtida katastrofer måste hela jorden kylas av, utsläppen av växthusgaser måste minska. Spänningarna i Paris finns mellan rika länder som vill fortsätta att släppa ut koldioxid, tillväxt­länder som vill gasa på och så de allra fattigaste länderna som riskerar att gå under.

Klimatfrågan är ingen liten miljömuppsfråga utan säkerhetspolitik på högsta nivå. Det är logiskt att Stefan Löfven åker från flyktingmötet i Bryssel till klimatmötet i Paris. Flykting­katastrofer måste undvikas, både nu och i framtiden.

Reporter: Eva Franchell

Publicerad: