ÅSIKT

1994: Rwanda 2004: Sudan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Flera hundratusen sudaneser har fösts ihop i eländiga flyktingläger i grannlandet Tchad. Minst en miljon människor beräknas ha drivits bort av den arabiska Janjawid-milisen.
LEDARE

”Aldrig mer ett folkmord”, lovade världens ledare, samlade till kongress i Stockholm i år.

Aldrig mer, sa Kofi Annan på försoningsbesök i det Rwanda där FN förhöll sig passivt till ett förfärande folkmord.

I Tchad är 200 000 sudaneser hopfösta i eländiga flyktingläger. De har drivits bort från Darfour i västra Sudan av Janjawid-milisen, länge uppmuntrad och understödd av regeringen.

30 000 beräknas dödade och en miljon är fördrivna från sina hemorter i utrensningskriget i Sudans fattigaste område. Hjälparbetare beskriver masslägren utanför städerna i Darfour som koncentrationsläger.

Det två decennier långa kriget i Sudan, som lämnat två miljoner dödsoffer, har sedan sexton månader tillbaka övergått till något som alltmer liknar utrotningskrig i Darfour.

I västra Sudan ställs en fattig, afrikanskt dominerad bondebefolkning mot en fattig nomaniserad arabisk minoritet som söker erövra det som finns av vatten och brukbar jord.

Afrikanerna, exkluderade av den arabiskdominerade regeringen, gjorde uppror mot centralregeringen för att hävda sina rättigheter. Deras revolt möttes av kraftig militär repression från regeringen, välförsedd med moderna vapen, inköpta av de pengar utländska oljebolag (Adolf Lundin med flera) skyfflat in hos härskarna. Till sin hjälp tog regeringen Janjawid-milisen, som systematiskt skövlat byar och städer, mördat, terroriserat och våldtagit civilbefolkningen.

Om inte omvärlden ingriper kan Darfour vara inledningen till en än värre mänsklig katastrof, sa Kofi Annan i går i ett tal vid Afrikanska unionens toppmöte i Addis Abeba. De afrikanska länderna har beslutat sända observatörer, beskyddade av väpnade styrkor, till Darfour. Som en sorts svart ironi skickar Rwanda soldater till Sudan. Politiska samtal med brett deltagande från Darfour, och ledda av Afrikanska unionen, är utsatta till mitten av den här månaden.

Folkfördrivningen och massmorden i Darfour har globala dimensioner. FN och hjälporganisationer av alla slag måste garanteras rätt att distribuera livsmedelshjälp. Den sudanesiska regeringen har saboterat den verksamheten. Flyktingarna ska i ordnade former och under internationell övervakning kunna återvända. Sudans regering ska tvingas garantera att milisen omedelbart avväpnas.

Sudans regering har systematiskt svikit fredslöften och den manipulerade grovt såväl Kofi Annan som Colin Powell under deras besök i landet. Därför måste regeringen veta att den kommer att isoleras och bojkottas om den obstruerar fredsarbetet. Dessvärre har hot om humanitärt motiverade militärinterventioner förlorat trovärdighet. Det instrumentet slogs sönder av USA:s vettlösa krig mot Irak.

OS