ÅSIKT

Allians i otakt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Skattestopparna Folkpartiets riksmöte som hölls i Skövde i helgen med partiledaren Lars Leijonborg i spetsen.
LEDARE

Helgen blev inte någon uppvisning i borgerlig styrka och enighet.

Kristdemokraterna rasade ned till tre procent i senaste Temomätningen. Det visade sig att moderaterna har tagit flerparten av de flydda väljarna. Partier som svävar på gränsen till utplåning brukar inte gilla att sudda ut sin egen profil genom att samarbeta med andra.

Samtidigt, vid riksmötet i Skövde, tonade folkpartiet ned sina krav på sänkta skatter. Partiet tänker gå till val på frågan om skattestopp. De andra borgerliga partierna, som trodde att huvudfrågan gällde sänkta skatter, var måttligt roade av Lars Leijonborgs utspel.

Budskap efter opinionen

Efter riksmötet framstår folkpartiet allt mer som världens minsta ”catch-all parti”. Den här gången hade partiledningen lagt 60?000 kronor på att ta fram en värderingskarta som skulle beskriva den svenske genomsnittsväljaren.

Resultatet blev bland annat den fiktive väljaren Lennart, en medelålders fastighetsskötare från Västerås. Han vill ha ordning och reda, men anser inte att skattetrycket är någon stor fråga.

På ett plan är det rätt bisarrt att folkpartiet, som påstår sig vara ett ”idéparti”, anpassar sitt eget budskap efter opinionsundersökningar. På ett annat plan har folkpartiet fångat in något viktigt. Något som borgerligheten traditionellt haft svårt att förstå: stora väljargrupper är inte särskilt intresserade av skattenivåerna. Inte som en egen politisk fråga. Majoriteten vill ha en bra skola, fungerande vård och dagis med hög kvalitet för barnen. Inga omotiverade skatter, men nivåerna får anpassas till behoven.

Ett skatteval

Folkpartiet kommer dock att få svårt att förklara hur ett dogmatiskt skattestopp går ihop med en sådan pragmatisk grundhållning i väljarkåren.

Skatterna tycks bli en av 2006 års stora valfrågor. Leijonborgs utspel kom som en direkt följd av att finansminister Pär Nuder aviserat höjda skatter för att finansiera framtidens offentliga sektor, med en åldrande befolkning och större krav på vården.

Får jobba på

Möjligen gör även socialdemokraterna en missbedömning om de planerar att göra själva finansieringen av vården, skolan och omsorgen till huvudfrågan.

En sådan valrörelse har alla chanser att bli teknokratisk och ointressant.

Men just nu tycks det inte spela någon större roll för maktbalansen vad socialdemokratin gör, eftersom de borgerliga partierna gång på gång visar sig vara mer splittrade än de själva vill medge.

”Alliansens samstämmighet har emellertid ett värde i sig och dess existens ökar de borgerligas trovärdighet som regeringsalternativ”, skrev folkpartisten Bijan Fahimi i Svenska Dagbladet i går.

I så fall har de borgerliga partierna en del att jobba med.

JB