Jobben nu igen

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Finansminister Bosse Ringholm prioriterar frågan om full sysselsättning, en klassisk socialdemokratisk paroll, i årets budgetförhandlingar.
Foto: PETER WIDING
Finansminister Bosse Ringholm prioriterar frågan om full sysselsättning, en klassisk socialdemokratisk paroll, i årets budgetförhandlingar.

I skuggan av folkomröstningsdebatten förhandlar regeringen och samarbetspartierna nu om höstens budgetförslag. Den politiska vardagen fortsätter, alla kampanjutspel till trots.

De avgörande utmaningarna för finansminister Bosse Ringholm och budgetförhandlarna från miljö- och vänsterpartierna är inte heller nya. Den internationella konjunkturuppgången dröjer. I går kom siffror som visar att ekonomierna inom EU fortsätter att gå dåligt. De dåliga tiderna kommer att påverka Sverige också under 2004.

Kommunerna står inför växande ekonomiska problem. Trots skattehöjningar i många kommuner pekar Kommunförbundets prognoser på ett underskott på 13 miljarder i den kommunala sektorn under nästa år.

Kostnaderna för ohälsan i arbetslivet fortsätter också att skapa problem för budgetförhandlarna.

Häromdagen varnade Riksförsäkringsverket för att sjukskrivningskostnaderna kommer att spränga budgettaken, trots de senaste besparingsbesluten.

Det förvånar inte. Sänkningen av sjukersättningen och den tredje sjuklöneveckan har fått massiv kritik från alla parter på arbetsmarknaden. För att på allvar få ner kostnaderna måste grundproblemet, ohälsan, angripas.

När Bosse Ringholm häromdagen presenterade de socialdemokratiska prioriteringarna inför årets budgetförhandlingar återkom dessutom en klassisk socialdemokratisk paroll, den fulla sysselsättningen. Politiken måste åter på allvar inriktas på att bekämpa arbetslösheten.

När SCB i slutet av juli presenterade arbetsmarknadsstatistiken för juni visade den att arbetslösheten nu närmar sig fem procent. Långt över regeringens mål.

Än värre är kanske att ungdomsarbetslösheten stiger. I åldersgruppen mellan 16 och 24 år närmar sig arbetslösheten i juni 11 procent. Det är en kraftig ökning på bara ett år.

Ams generaldirektör Anders L Johansson lovade i veckan att arbetsförmedlingen ska koncentrera sina insatser på unga arbetssökande. Med intensivare handledning och uppföljning hoppas Johansson kunna halvera ungdomsarbetslösheten på bara ett år.

Det är bra, men det kommer att kräva att andra delar av samhället kan göra sin del.

Arbetslösheten har de senaste åren varit en politisk ickefråga. Jämfört med 1990-talets massarbetslöshet har inte sysselsättningen framstått som något jätteproblem.

Fortfarande är det långt kvar till situationen under krisåren. Dagens ökning av antalet arbetslösa är till stor del en effekt av konjunkturen snarare än ett tecken på strukturfel. Men det är hög tid att åter lyfta upp kampen mot arbetslösheten på den politiska dagordningen.

För socialdemokratin är det en ödesfråga att kunna leva upp till målsättningen om full sysselsättning.

IP

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.