Mejla

Joanna Abrahamsson

Marknaden inne och petar i ungas framtid

Men än finns det hopp om en jämlik skola

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En lärare undervisar en klass med högstadieelever i Sofia skola.
En lärare undervisar en klass med högstadieelever i Sofia skola.

LEDARE

Om några veckor bänkar sig drygt en miljon elever i grundskolan och gymnasiet för en ny hösttermin i spåren av pandemin. Förra läsårets distansundervisning och andra restriktioner var en rejäl prövning för både elever och lärare.

Men skolsystemet har länge stått inför utmaningar som har ett tydligt samband med att Sverige som enda land i världen tillåter skattefinansierade skolor som drivs av vinstdrivande riskkapitalbolag.

Tydlig skollag

Skollagens 138 välfyllda sidor har dock få brister, de hittas i stället hos friskolornas ägare. Lagtexten är tydlig: ”Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar". Men det är uppenbart att de flesta huvudmän inte klarar av att leva upp till det. Vinster lockar mer än att ge alla elever en trygg skolgång som rustar för framtiden.

Även om det endast är 15 procent av eleverna i grundskolan och en fjärdedel av gymnasieeleverna som går i friskolor så sitter alla i samma båt. Många kan vittna om friskoleetableringar som likt en igel sugit ut allt blod och syre från den kommunala skolan.

Ökad segregation

Marknadsskolan ökar också segregationen ur flera aspekter; klass, geografi, föräldrars utbildningsbakgrund och glädjebetyg. Friskolorna saknar även skolpliktsansvar vilket gör att de kan välja bort oönskade elever. En elev i behov av extra stöd är helt enkelt inte lönsam. För föräldrar som vill kolla upp lämpliga skolor för sina barn krävs numera börskompetens, eftersom huvudmännens intäkter omfattas av sekretess. Aftonbladet rapporterade nyligen om att inte ens Skolinspektionen visste vem som äger Internationella engelska skolan.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) har tappert navigerat mellan S-kravet på att stoppa vinstjakten i skolan och högerpartiernas ointresse. Men i det parlamentariska läge som nu råder har Ekström friare tyglar och kan lägga fram nya förslag som förhoppningsvis långsamt kan öka likvärdigheten för landets elever. I Björn Åstrands utredning "En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning" finns en del inspiration att hämta.

Den kommande vuxengenerationen har som elever upplevt marknadsskolans negativa konsekvenser inifrån och just därför finns det hopp om en framtid med en likvärdig och jämlik skola för alla.


Sverige är det enda landet i världen som tillåter skattefinansierade skolor som drivs av vinstdrivande riskkapitalbolag. Det ökar segregationen säger en del medan andra framhåller elevernas valfrihet. Vad tycker du?

Chatta med Joanna Abrahamsson. Chatten öppnar klockan 09, men det går bra att ställa frågor redan nu.


Av: 

Joanna Abrahamsson

Publisert:

LÄS VIDARE

I USA går män som Weinstein inte fria

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Utbildningspolitik

Skolinspektionen

Anna Ekström

Jämlikhet