ÅSIKT

En annan bild av framtiden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

6 oktober 2007. Den socialdemokratiska skuggbudget som Pär Nuder i?går presenterade kan läsas som en illustration av de två kanske viktigaste vattendelarna i svensk politik just nu: målen för arbetsmarknadens modernisering och synen på de växande samhälls­klyftorna.

Socialdemokraterna håller fast vid löftet att återställa ersättningen i a-kassan och socialförsäkringarna. Partiet vill också att avgifterna till a-kassan åter sänks.

Ökad otrygghet

Argumenten är fördelningspolitiska, det ligger något djupt orättvist i att den som saknar arbete ska drabbas av försämringar i en tid när ekonomin blommar. Försämringarna av a-kassan har dessutom inneburit att otryggheten vuxit dramatiskt. Många av de omkring 300 000 som lämnat a-kassorna har en svag anknytning till arbetsmarknaden.

Bakom förslaget att återställa a-kassan kan dock också en annan tanke skymtas. Fungerande trygghetssystem hjälper till att utveckla samhället. Det gäller inte minst a-kassan.

Vill satsa på utbildning

Alltför låga ersättningar kan tvinga den som ställs utan arbete i en strukturförändring att söka ett jobb långt under hennes eller hans kvalifikationer. I längden stryper det, som bland annat TCO-chefen Sture Nordh pekat på, utveckling och växtkraft.

Det är följdriktigt att också utbildningen får ett betydande utrymme i det socialdemokratiska budgetalternativet. Partiet vill se kvalificerade bristyrkesutbildningar för arbetslösa, men också satsningar på både högskolor och ungdomsskolan.

Pär Nuder betonade i?går att dagens goda tider måste tas tillvara för att ge dem som står längst från arbetsmarknaden en möjlighet att komma tillbaka.

Den socialdemokratiska politiken kan sägas bygga på en av svensk politiks mest överanvända paroller, att konkurrera med kunskap i?stället för låga löner. Ställd mot regeringens ambition att skapa såväl tillgång till som efterfrågan på lågavlönat och jämförelsevis lågkvalificerat arbete illustrerar det ändå en av politikens vattendelare.

När det gäller fördelningspolitiken befinner sig Pär Nuder och oppositionen i ett dilemma. Socialdemokraterna motsätter sig i motionen det andra steget i jobbskatteavdraget och kräver att delar av det första växlas mot sänkningen av avgiften till a-kassan. Dessutom vill partiet sänka skatten för pensionärer, men behålla beskattningen av förmögenheter och av bostäder.

Utmaning för oppositionen

Ändå avslöjar redan årets budgetmotioner en intressekonflikt som kommer att förfölja oppositionen fram till valdagen. De enorma skattesänkningar som nu genomförs låter sig inte utan vidare göras ogjorda, det skulle påverka alltför många människors vardag. De fördelningspolitiska effekterna riskerar därför att bli alltmer cementerade för varje dag.

Att formulera en politik som vänder den utvecklingen blir oppositionens verkliga utmaning de kommande åren.

IP