ÅSIKT

Största skräcken är att få cancer

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Lina Siksjö / AFTONBLADET / 3816
LEDARE

Cancerbeskedet skapar givetvis enorm oro.
När den eventuella döden växer inom oss är det avgörande att vi får behandling i tid.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige. Varje år drabbas 10 000 män av diagnosen, Aftonbladets reporter Rickard Aschberg är en av dem och han beskriver hur han slungades in i en värld han inte trodde fanns.
Den handlade om felbehandlingar, missade diagnoser och långa väntetider.

Trotsade dödsdomen

Richard Aschberg har rest runt i landet och träffat män som liksom han drabbats av prostatacancer. Som gråtit under täcket eller sökt tröst hos sina hundar. Han har träffat män som trotsat dödsdomen och rest till Finland där de kunnat köpa sig till åtminstone några fler levnadsår.

Den svenska cancervården är i kris och kanske är det därför svenskarna tycker att sjukvården är den viktigaste valfrågan. Det är inte rimligt att människor ska dö i väntan på sin canceroperation. När allt ställs på sin spets måste vi kunna lita på sjukvården.
Allt fler insjuknar i cancer. År 2016 fick 60 000 människor sina cancerbesked och 23 511 dog av tumörsjukdomar. Det är många sjuka och anhöriga som drabbas av den största otryggheten av alla. Den som handlar om liv eller död.

Screening för alla män

Snabb diagnos är första steget. Länge har screening diskuterats även för män och nu finns testet som gör en sådan massundersökning möjlig. Socialstyrelsen tar snart ställning och om testet räddar liv bör det givetvis införas för alla män. Vården ska vara till för alla och inte bara för dem som har råd.
Om tjugo år kommer 100 000 svenskar per år att få en cancerdiagnos. Var tredje svensk kommer att drabbas och därför måste sjukvården rustas för att kunna ge trygghet till alla som kommer att drabbas av cancer.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM