ÅSIKT

Ja till avgifter nej till trängsel

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Bättre kollektivtrafik i storstäderna är viktigt för hela Sverige.

Foto: Stockholms trafikproblem kan inte byggas bort. De borgerliga kommunpolitikerna bör svälja prestigen och delta konstruktivt i samtalen om trängselavgifter med stadens finansborgarråd Annika Billström.

Ständiga bilköer. Överfyllda pendeltåg. Prognoser som varnar för en allt värre trafikinfarkt i Stockholm. I dag träffar stadens finansborgarråd Annika Billström andra kommuner i regionen för att diskutera motåtgärder. Den borgerliga ”Vägrarfronten” med Solnas Anders Gustâv (m) i spetsen hotar att bojkotta samtalen. De annars så marknadstroende moderaterna säger kategoriskt nej till trängselavgifter och tror att det går att bygga bort problemen.

Ingrepp i naturen

Nya motorleder tvingar fram stora ingrepp i naturen, utan att vara något saliggörande medel mot köerna. Det visar en rad rapporter, bland annat ett delbetänkande från Stockholmsberedningen förra året. ”Sammantaget bedöms trängseln fortsätta att vara stor”, skrev kommittén trots att den räknade med en rad nya vägprojekt.

Bättre kollektivtrafik i storstäderna är viktigt för hela Sveriges ekonomi och miljö. Staten måste ta sitt ansvar för finansieringen. Tillsammans förlorar vi miljarder när arbetstid försvinner i bilköer och på pendeltågsperronger. Det är samhällsekonomiskt vansinne att bygga dyra järnvägar i glesbygd, som Norrbotniabanan, samtidigt som angelägna investeringar i storstäderna skjuts på framtiden. Kommunikationsminister Ulrica Messing måste prioritera de tätbefolkade delarna av Sverige när regeringen i höst tar ställning till Banverkets framtidsplaner.

Ändå kommer inte statens pengar att räcka. Trängselavgifter är en möjlighet att finansiera bättre pendeltåg, bussar och tunnelbana. De förslag som nu diskuteras i Stockholm kan ge ett par miljarder per år till bättre kollektivtrafik. En opinionsmätning i veckan visade betydande stöd i Göteborg för liknande system.

Avgifterna kan också vara ett effektivt sätt att minska bilköerna. Redan en låg avgift kan åtgärda trafikpropparna, konstaterade Naturvårdsverkets generaldirektör Lars-Erik Liljelund för ett drygt år sedan. ”Att införa ett system för förbättrad framkomlighet är i dag tekniskt både enkelt och relativt billigt”, skrev Liljelund på DN Debatt.

Inget kaos

När London införde avgifter i måndags kom motståndarnas profetior om kaos på skam (se Olle Svennings krönika).

Den resursstarka kampanjen mot trängselavgifter måste redovisa sitt eget alternativ mot bilköerna. Finns det något som visar att det går att bygga bort trängseln?

Svälj prestigen, borgerliga kommunpolitiker, och delta konstruktivt i samtalen om lösningar på Stockholms trafikproblem. Det är bästa sättet att få gehör för medborgarnas intressen.

ME