Ledare

Miljöpartiet går till attack mot folkstyret

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

21 maj 2008. Borgerliga tankesmedjor har sedan länge krävt att ”politikerna måste surras vid masten”. Folkvalda ska ersättas av experter, parlamentets beslut överprövas av domstolar och ekonomin övervakas av teknokratiska institutioner. Offentliga angelägenheter bör privatiseras och bolagiseras.

Kampanjen har varit framgångsrik. Politikens utrymme har systematiskt krympts. Numera fattas allt större och viktigare beslut av personer som inte kan ställas till parlamentariskt ansvar och inte bytas ut, till exempel vid allmänna val.

Denna flykt från demokratin, för att låna statsvetaren Barry Holmströms uttryck, vill, helt väntat, den borgerliga alliansen skynda på. Den politiska högern får hjälp av miljöpartiet. Den gemensamma kompromissen formuleras på DN Debatt. Fyra borgerliga medlemmar av grundlagsutredningen sluter Peter Eriksson till sig.

Saknar helt inflytande

De fem vill bygga en författningsdomstol, i praktiken för att skydda medborgarna mot det folkvalda parlamentet. En domstol ska överpröva och avgöra vad landets valda ombud får göra och besluta om. Juridik i stället för parlamentarism.

Domstolsmakten anses gynna deltagardemokrati. Besynnerligt med tanke på att de aktiva medborgarna helt saknar inflytande över domstolen och valet av dess medlemmar.

Juristerna ska tillämpa något som kallas proportionalitetsprincipen, det vill säga besluta över räckvidden i politiska beslut. Det uppenbarhetsrekvisitet som gett demokratiskt valda politiker företräde framför juristerna ska elimineras.

Domstolarna ska helt enkelt vara motkraft till den parlamentariska demokratin. Juristerna förutsätts representera ”den allmänna viljan” och opartiskt kunna göra de svåra avvägningarna mellan olika intressen. Det är en hållning med rötter i 1700-talets läror om maktdelning och misstänksamhet mot den parlamentariska demokratin.

Peter Eriksson och hans medarbetare vill, skriver de, söka så breda överenskommelser som möjligt. En fånig inställsamhet, eftersom de vet att socialdemokratin föredrar parlamentarisk demokrati framför ”juristokrati”.

Gåtfull roll

De fems huvudteser riskerar därmed blockera de samtal som kan leda till samsyn om grundlagarna.

Peter Erikssons roll är gåtfull. Hans parti kritiserar domstolsmakt på EU-nivå, men systemet rekommenderas för inhemskt bruk. Erikssons allians med högern kan läsas som en ideologisk markering; miljöpartiet är mer angeläget om att skriva in individuella fri- och rättighetskataloger i grundlagen än att bygga ett system för folkstyre.

Svaret på gåtan Eriksson kan vara enklare. Allianskollegerna lovar honom att inte lägga konstitutionella hinder i vägen för trängselskatter. Eriksson tackar vänligt.

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!