ÅSIKT

Göran Persson är svaret skyldig

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Varför har inte Sverige någon central nationell krishanteringsorganisation, som nästan alla andra länder, till exempel Belgien, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Kanada, Ryssland?

Aftonbladet ställde frågan i ledaren ”Ansvarslöst av regeringen” (5/1). Vi har inte fått något svar.

Sårbarhets- och säkerhetsutredningen (SOU 2001:41) föreslog på våren 2001 en sådan organisation under statsrådsberedningen i regeringskansliet. Försvarsberedningen arbetade med samma frågeställning i sin rapport ”Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och krishantering” som presenterades endast ett par veckor före terrorattacken i USA den 11 september 2001.

I den rapporten föreslog en enig försvarsberedning, där riksdagens samtliga sju partier var representerade, även de socialdemokratiska försvarsexperterna, att en central krisledningsfunktion med på förhand utsedd och för olika krisscenarier övad personal, skulle byggas upp. Ett flertal andra utredningar har senare lagt liknande förslag.

Stöd för krisplan

När frågan behandlades i regeringen fanns också där ett brett stöd för tanken. Statsrådsberedningen med statsminister Göran Persson och samordningsminister Pär Nuder sade dock nej och förslagen har aldrig förverkligats. Varför?

Många länder i Europa och även USA har dragit lärdom av sina tillkortakommanden vid extraordinära kriser och katastrofer och har numera utvecklade krishanteringsorganisationer. Sverige har också haft en rad kriser att lära av.

En framgångsrik krishanteringsfunktion bygger på att de som ska bedöma krisens omfattning och behovet av insatser har kunskaper och är övade för olika och ibland helt oförutsedda katastrofer. Organisationen måste också ha överblick och kunna samordna många inblandade myndigheter och parter.

Utrikesdepartementet har en krisberedskap, men inte för en situation med 20 000–30 000 svenskar på andra sidan jordklotet. När Estonia havererade för tio år sedan fanns ingen beredskap på dåvarande kommunikationsdepartementet för en sådan olycka. Landshövding Mats Svegfors har bland annat berättat att dåvarande statsminister Carl Bildt själv grep telefonen och kallade in räddningshelikoptrar. En helt absurd situation, uppenbarligen.

Låg kompetens

Den senare ansvariga kommunikationsministern Ines Uusmann (s), fick på samma sätt som nu utrikesminister Laila Freivalds, ta emot en enorm kritikstorm. Misstag begicks då som nu men Uusmann hade lika lite som Freivalds kompetens och träning för att vara operativ krisledare. De hade lika lite som statsminister Carl Bildt då och Göran Persson nu, rätt kompetens. Nästa gång, om till exempel hela elförsörjningen i Sverige slås ut, kan det vara näringsminister Ulrica Messings tur att schavottera. Regering och riksdag måste inse det uppenbara – och kanske självklara – att ministrar är amatörer ifråga om operativ krisledning. Det är också oppositionens ansvar.

Snart hålls den årliga stora försvarskonferensen i Sälen, med bland andra försvarsministern och utrikesministern och oppositionen. Då står ett enda ämne på dagordningen: katastrofen i Sydostasien. Då kommer frågorna att ställas om varför Sverige inte har en central krisorganisation.

Statsminister Göran Persson är svaret skyldig.

LA