ÅSIKT

EU:s regler måste följa den politiska verkligheten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Finansministrarna bröt mot EU:s fördrag när de lät Tyskland och Frankrike slippa böter för sina budgetunderskott, meddelade EU:s domstol i går.

I november förra året beslöt finansministrarna att överge böteskravet för Tyskland och Frankrike. I stället antog de en politisk deklaration där de båda länderna lovade att minska sina budgetunderskott.

Olagligt, säger EG-domstolen och stärker därmed EU-kommissionens ställning. Kommissionärerna har hävdat att finansministrarna, genom att släppa på böteskravet, har satt stabilitetspakten ur spel.

Unionens lagar ska naturligtvis följas. Gårdagens dom är en påminnelse om det. Men EU är framförallt en politisk arena för politiska beslut. EU:s regelverk måste gå i takt med medlemsländernas politiska och praktiska verklighet. Det gör inte stabilitetspakten. Därför måste den ändras.

Aftonbladet har länge hävdat att stabilitetspaktens hårda ekonomiska krav på medlemsländerna är orealistiska. Ordning och reda i statsfinanserna är viktigt, men medlemsländerna måste ha möjligheter att möta såväl låg- som högkonjunkturer. De måste kunna gasa ibland och bromsa ibland.

Dagens stabilitetspakt, med ett ständigt krav på ett offentligt budgetunderskott under tre procent, lämnar litet utrymme för sådana politiska manövrar. Reglerna är alltför rigida.

Därför bryter medlemsländerna mot stabilitetspakten. Därför är den inte praktiskt gångbar. Och därför förlorar den i förtroende och legitimitet om den inte ändras.

EU:s regler kan aldrig blunda för medlemsländernas politiska och ekonomiska verklighet. Inte om målet för unionen är att skapa en så bra vardag för medborgarna som möjligt.

ÅP