Mejla

Irene Wennemo

Viktigt steg för goda jobbvillkor

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Under flera veckor har förhandlingar om ett huvudentreprenörsavtal pågått i byggbranschen.

Branschen präglas av långa kedjor av underentreprenörer. De stora svenska byggbolagen lägger ut jobb på mindre bolag. Och de skickar i sin tur jobbet vidare till ännu mindre underentre­prenörer.

Byggfacket vill ha ordning och reda och tvinga huvudentreprenören att ta ansvar. Om underentreprenören inte lever upp till kollektivavtalen bör huvudentre­prenören kliva in i dennes ställe.

Inför hotet om en byggstrejk backade arbetsgivarna från sitt benhårda motstånd. Överenskommelsen betyder att huvudentreprenören blir betalnings­ansvarig för underleverantörer som inte sköter sig. Både fack och arbetsgivare verkar nöjda.

Fick stort motstånd

Problemen i Sverige är inte på något sätt unika. I Norge införde deras tidigare rödgröna regering ett så kallat ”Solidaransvar” i byggbranschen. Motståndet var stort bland arbetsgivarna även där. Men med facit i hand verkar numer de flesta vara överens om att deras lösning fungerar bra.

På EU-nivå är också direktiv på väg som har till syfte att tydliggöra huvud­entreprenörens ansvar båda i byggbranschen och på andra delar av arbetsmarknaden. 

Ett viktigt steg på vägen

Om den svenska arbetsmarknadsmodellen ska överleva behövs nya metoder för att upprätthålla anständiga villkor. Traditionella metoder räcker inte till i ett Europa med fri rörlighet för både företag och arbetstagare. Det är de flesta överens om.

Byggnads nya avtal är ett viktigt steg på vägen. För att det ska bli en bättre fungerande ordning på svensk arbetsmarknad kommer både lagstiftning och avtal på andra områden behöva följa efter.  

Låglönekonkurrens är inte bara ett problem i byggsektorn. Det är lika viktigt för alla arbetstagare. I bästa fall är detta avtal startskottet för en bredare samsyn om hur denna fråga bör hanteras i Sve­rige.

Av: Irene Wennemo

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN