ÅSIKT

EMU är förbrukat - skapa ett annat

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I går spanska protestmarscher ledda av de fackliga rörelserna UGT och CCOO. I dag grekisk generalstrejk. Det är bilden av ett Europa som slår bakut mot de nedskärningar som stora budgetunderskott och enorma skuldberg tvingar fram. En annan bild visar ett EU som, kanske fåfängt, försöker hålla ihop sin monetära union, EMU.

Spanien och Grekland är visserligen hårt drabbade, delvis av olika orsaker och med skilda förutsättningar att rädda sig ur kniptången, men de är långt ifrån ensamma om att bryta mot EU:s regelverk och om att stå inför kännbara åtstramningar.

Vad som väntar spanjorer och greker är kraftfulla så kallade åtgärdsprogram i syfte att minska underskott och, för grekernas vidkommande, avhjälpa en svår statsskuldkris. Spanien skall pressa ner sitt budgetunderskott med omkring 80 procent – från drygt 11 till 3 procent av BNP – under en fyraårsperiod. För Grekland gäller i första hand att underskottet pressas från nästan 13 till 9 procent på ett år.

Följden blir kännbara besparingar och åtstramningar i trygghetssystemen.

En kritisk diskussion har följt det gemensamma valutaprojketet sedan långt innan euron infördes i elva av EU:s medlemsländer 1999 – som det tredje och sista steget i EMU. Två argument har hörts extra tydligt.

Det ena att kvalifikationerna för att få delta och den efteröljande ekonomiska disciplinen var alldeles för hårt och snävt sattat.

Det andra att en enhetlig valuta och gemensam penningpolitik knappast fungerar utan en sammanhållen finanspolitik.

Kritikerna är nu på väg att få rätt, om inte i allt så till väsentliga delar. Två av EMU:s fundament, konvergenssystemet och stabilitetspakten, har i praktiken brutit samman. Få länder har lyckats hålla sig inom det strama regelsystemet. Ett tredje avsteg, att Grekland får ekonomisk hjälp av andra EU-länder, kan mycket väl vara förestående.

Det innebär inte att euron är dödförklarad. Men det innebär att EMU måste restaureras så att hänsyn tas till den sociala verklighet som Europas medborgare är underkastade. Också om de lever i ett Grekland, piskat till reformer för att komma tillrätta med korruption, svarta transaktioner och en ineffektiv offentlig ekonomi.

Kennet Andreasson

ARTIKELN HANDLAR OM