Diakonerna vittnar om ett hårdnande Sverige

”Människor är helt slut”, konstaterar diakonen Maarit Gauffin i Katarina församling i Stockholm. Att ständigt ha en strypsnara för att man inte klarar sin ekonomi är inte hälsosamt, fortsätter hon.

Jag läser i ”Mitt i Södermalm” om att allt fler söderbor vänder sig till kyrkan för att få pengar till mat, kläder och hyra. Många andra diakoner – kyrkans socialarbetare – ger en liknande bild runt om i landet.

Radio Stockholm gjorde häromdagen en rundringning till församlingarna i Stockholms län. Budskapet är entydigt: fattigdomen och den sociala utslagningen har ökat.

”Det räcker med ett tandläkarbesök, köp av mediciner eller den där extra guldkanten som julmat och klappar för att månads­ekonomin ska stjälpas”, berättar Margareta Jeppsson, diakon i Mörrum för Sydöstran.

Just unga ensamstående mödrar, pensionärer och personer som utförsäkrats hör till de mest utsatta. Ofta handlar det om människor som hamnat mellan stolarna när de slussas mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen.

Diakonernas vittnesbörd är skrämmande. Det talar om ett växande klassamhälle, där sjuka och arbetslösa får det allt sämre.

”Jag vet inte hur man skall göra. Tårarna bara rinner ner för kinderna när jag försöker att skriva. Jag orkar inte mer”, börjar ett inlägg på Resursbloggen. Där skriver människor med egna erfarenheter av ändringarna av sjukförsäkringsreglerna.

Det är starka berättelser om utsatthet, vanmakt och desperation. Bakom statistiken som politiker och medier refererar till finns människor vars liv slås i spillror. Regeringens reformering av sjukförsäkringen är ett förfärande exempel på politisk lomhördhet och inkompetens.

Varningarna fanns. Remissinstanser påtalade risker och brister.

”Jag heter Töres Theorell. Jag är inte politiker och brukar inte uppträda i protestsammanhang. Jag är läkare, forskare och starkt oroad över konsekvenserna av det beslut som riksdagen troligen kommer att ta ..”, skrev Töres Theorell, professor emeritus i ett brev till beslutsfattarna 2008.

Theorell hör till landets mest kunniga i arbetsmiljöfrågor och stressforskning. Han varnade för att det som politikerna höll på att skapa var ett samhälle på jakt efter syndare. Han såg stora risker för folkhälsan.

”Att bli utförsäkrad efter 180 dagar om man av försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga fastän man inte har det är ett oerhört trauma för människor”, skrev Theorell och menade att antalet ”försäkringssjälvmord” skulle växa.

Tyvärr har professorn fått rätt. Den psykiska ohälsan ökar bland arbetslösa och de som uppbär sjukpenning.

Över 50 procent av de arbetslösa och hela 70 procent av de sjukskrivna lider i dag av ångest, enligt den nationella folkhälsoenkäten. Över 40 procent av de sjukskrivna har haft suicidtankar och en femtedel har någon gång gjort ett försök att ta sitt liv.

”De nya sjukförsäkringsreglerna kan liknas vid en yxa som gått genom Sverige och delat samhället i två delar”, sa diakonen Gunnila Moshi vid en solidaritetsmässa i Sofia kyrka nyligen.

Den diakonala vreden borde få sitt politiska svar.

Följ ämnen i artikeln