ÅSIKT

Låt direktörerna tjuta om vinster

Foto: Nästan 70 procent av svenska folket är emot att man tar ut vinster från skattefinansierad välfärdsverksamhet.
LEDARE

6 MARS 2015. Vinst i välfärden

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Svensk politik saknar inte sina stora och utmanande frågor.

Här är en: Enligt Socialstyrelsens prognoser kommer det inom ett par år saknas tiotusentals anställda i traditionella välfärdsyrken. Det är alldeles för få som vill bli sjuksköterska, barnmorska eller ­undersköterska i dag. Förklaringen står att söka i försämrade arbetsvillkor och dåliga löner.

Parallellt ser vi hur dagens skatter ­inte räcker till att lösa vårdplatsbrist, underbemanning i äldrevården, stora barngrupper, socialtjänstens brist på resurser och så vidare. Samtidigt visar undersökningar att svenska folket är beredda att betala mer i skatt om pengarna går till skola, vård och omsorg.

Vilka resurser välfärden har är en fråga om hur mycket du och jag betalar i skatt. Men det är också en fråga om hur skatte­kronorna används.

I går tillsatte regeringen och Vänsterpartiet sin aviserade utredning vinster i välfärden. Malmös förre kommunalråd ­Ilmar Reepalu har fram till ­november 2016 på sig att ta fram ett regelverk som garanterar att pengarna vi betalar för välfärd verkligen går till välfärden.

I dag är Sverige unikt i att vi låter ­privata bolag helt oreglerat ta ut vinster

i skatte­finansierad verksamhet. Vi har fått se hur vinstjakten gått ut över kvaliteten för brukarna och för personalens arbets­miljö.

Vanvård i profitens namn

Vi har fått se hur skolor och vård­centraler blivit varor på en marknad och hur oerhörda ­belopp – våra skattpengar – försvunnit till skatteparadis i mystiska skatteupplägg.

Vi har fått se hur stora jättebolag ­bildas, hur skolkoncerner gått i konkurs, hur förskolebarn bara får vatten och bröd till lunch och hur våra gamla vanvårdats i profitens namn.  Vi har fått lära oss att våra folkvalda politiker inte längre kan styra och utveckla välfärden.

Så kan vi inte ha det och det är detta Reepalus utredning ska ta tag i: begränsa möjligheterna att dela ut vinst, se till att överskottet återinvesteras i verksamheten, att vi får insyn i välfärdsbolagen och att sann mångfald kan värnas.

Ingen ytterkantsposition

Från välfärdskapitalets direktörer och de partier man har symbiotiska förhållanden till ryas det nu.

– Statssocialism! bölar Annie Lööf.

– DDR! skriar Vårdföretagarnas Håkan Tenelius.

Låt dem tjuta. Nästan 70 procent av svenska folket är emot att man tar ut vinster från skattefinansierad välfärdsverksamhet.

Att vara emot skatteläckage är ingen totalitär ytterkants­position. Det handlar om att värna legitimiteten i hela idén om skattefinansierade välfärdstjänster. 

Och det handlar om att man vill ha fungerande system som förmår ta hand om det käraste vi har: våra föräldrar, ­våra barn och våra nära när de är sjuka och svaga.