Åsiktspoliser tystar kritiker

Håll i er, för den text du just börjat läsa kommer att granskas. De privata välfärdskapitalisterna har nämligen inrättat en egen åsiktspolis för att “städa upp” bland förbrytliga åsikter i debatten om vinster i välfärden.

Bakom initiativet står lobbyorganisationen Vårdföretagen som förstås inte använder begreppet åsiktspolis. I stället ska debatten övervakas av en ”Myt-polis”. ”Utredningsansvaret” omfattar både nya och gamla frågor om hur välfärden kunde utvecklas till en vinstgenererande miljardindustri för bland annat några av våra största riskkapitalbolag.

Syftet är uppenbart, att varje ifrågasättande av Sveriges extremt liberala system för privat vård, omsorg och utbildning fort och effektivt ska tystas.

Det är ett underkännande av den massiva lobbyism välfärdskapitalisterna redan har bedrivit i många år.

Bakgrunden är att regeringen i förra veckan gav Malmös Ilmar Reepalu uppdraget att ta fram förslag till regleringar av offentligt finansiering av privat

utförda välfärdstjänster. Det föll inte Vårdföretagen på läppen.

Så vad är det då i som får välfärdskapitalisterna att gå upp i falsett, skrika om svartmålning och till och med inrätta en åsiktspolis?

Ja, Reepalus uppdrag handlar i all korthet om att de offentliga medel som är avsedda för vård, skola och omsorg faktiskt används till just detta. Han ska dessutom föreslå regler som bland annat garanterar likvärdighet, kvalitet och öppenhet.

Det gillar alltså inte vinstlobbyisterna, och kanske är det inte så konstigt.

De företräder trots allt välfärdskapitalister som gjort det till sin affärsidé

att skattepengar ska användas till överskott i bokslutet i stället för till den välfärd vi trodde vi betalade för.

Och det problemet kan ingen mytpolis i världen komma runt.