ÅSIKT

Jobbet ska inte vara livsfarligt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

avAnders Lindberg

LEDARE

Hur kan mer än en person i veckan dö på jobbet utan att det får mer uppmärksamhet?

Förra år dog 61 personer i arbetsplatsolyckor.

Förra år dog 61 personer i arbetsplatsolyckor. En av dem var Johan Löfroth, 23 år, som avled av brännskador när frätande och skållhet ånga strömmande ut ur en kalkugn vid företaget Nordkalks kalkugn i Luleå. Sju personer skadades, Johan dog.

En av hans kollegor, Gustaf Seppelin Solli, 19 år, överlevde men fick 55-procentiga brännskador. Tidningen Arbetarskydd har sedan dess följt hans väg tillbaka till livet.

Går man till den officiella statistiken är Johan och Gustaf typiska. Enligt en statistikrapport från Arbetsmiljöverket i maj är unga män mellan 18-24 år värst utsatta för arbetsolyckor. Bland bemanningsföretag, där många ungdomar jobbar, fördubblades nästan olyckorna i fjol.

Just det där med att olika företag är inblandade komplicerar utredningen efter olyckan i kalkugnen i Luleå. Ugnen ligger på SSAB:s område, ägs av Nordkalk och jobbet utfördes av ett bemanningsföretag. Så vem är egentligen ansvarig för Johans död?

Efter åtta månaders utredning lämnade Arbetsmiljöverket i somras över ärendet till åklagare. Den 1 november har det gått ett år sedan olyckan men utredningen är långt ifrån klar. Det är också osäkert om någon ansvarig kommer åtalas.

Johan Löfroth var en av allt för många. Det finns ytterligare 60 andra fall att berätta om, bara i fjol. De senaste två åren har antalet dödsfall ökat. Ändå är det sällan dessa tragedier når tidningarnas löpsedlar eller toppar TV-nyheterna.

Hur kan det vara så? Hur kan mer än en person i veckan dö på jobbet utan att det får mer uppmärksamhet?

Dödsolyckorna är dessutom bara en liten del av de verkliga siffrorna. Varje år dör 1400 personer av arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord.

Vi har ofta bilden av Sverige som ett tryggt och säkert land. Men faktum är att när det kommer till arbetsmiljön har vi halkat efter rejält. När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 prioriterade den omgående ned arbetsmiljöarbetet. Arbetslivsinstitutet, som bedrev världsledande forskning, lades ner 1 juli 2007. Resurserna till arbetsmiljöinspektioner skars ner. Den internationella arbetsorganisationen ILO rekommenderar att det bör finns en arbetsmiljöinspektör per 10 000 anställda. Något Sverige inte ens når upp till. I den budgetproposition som regeringen lade fram nyligen finns heller inga pengar till fler inspektörer.

Arbetsmarknaden förändras. Allt fler jobbar i bemanningsföretag, och med osäkra anställningsvillkor. Då behövs ny politik, och högre ambitioner för arbetsmiljöarbetet.

Ingen borde behöva dö av jobbet.

ARTIKELN HANDLAR OM