ÅSIKT

Högerns sällsamma kärlek till kärnvapen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
LEDARE

Om man inte visste bättre ser det ut som om Natomotståndare skrivit manus.

Den svenska borgerligheten har trasslat in sig så grundligt i Natofrågan att de nu vill stoppa ett internationellt förbud mot kärnvapen.
Dessutom, ett förbud vars stora inspiratör, ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, just har fått Nobels fredspris.

Sverige har i generationer arbetat för nedrustning i världen. Delvis för att vi är ädelmodiga och snälla men också för att vi är ett litet land. Vår säkerhet har alltid hängt på att stora stater i vår närhet inte startar krig med varandra.

Nedrustning och avspänning i omvärlden gör Sverige säkrare.

Einsteins motvilja

Kampen mot massförstörelsevapen har pågått sedan de uppfanns. Albert Einstein, 1900-talets största fysiker vars teorier låg till grund för utvecklingen av atombomben, uttryckte sin motvilja i ett brev till president Harry S. Truman.

"Jag vet inte med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas, men det fjärde världskriget kommer att utkämpas med käppar och stenar." skrev han.

Och arbetet för nedrustning har många gånger varit framgångsrikt.
1972 förbjöds biologiska vapen och 1993 förbjöds kemiska. Landminor stoppades 1997 och clusterbomber 2008.

Det betyder inte att problemen är lösta.

Gas mot befolkningen

Alla har inte skrivit på konventionerna och Syriens diktator Basha al-Assad använder exempelvis kemiska vapen mot sin egen befolkning. Men steg för steg har vapnen avvecklats och lagren förstörts.

Det minskar risken för att de används.

Internationell rätt tar tid att få effekt - men förr eller senare brukar det hända.

I somras skrev 122 länder, däribland Sverige, under ett avtal i FN om att på motsvarande sätt förbjuda kärnvapen.

Sedan dess har borgerligheten protesterat. USA är mot avtalet och eftersom högern vill gå med i Nato kan vi inte gå emot USA:s vilja, säger de.

Dråpligt

Det hela är lite dråpligt. Samma borgerlighet brukar nämligen påstå att ett Natomedlemskap inte skulle påverka Sveriges möjlighet att föra en självständig utrikespolitik.

Jaså inte?

Självklart ska vi lyssna på våra vänner som USA och andra Nato-länder, men vi måste själva få bestämma vår politik.

Kärnvapen är, liksom de redan förbjudna kemiska och biologiska vapnen, helt urskillningslösa. De är särskilt effektiva mot civila befolkningscentra, som de två atombomber som släpptes över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki.

De ödelade byggnader, människor, djur, natur, infrastruktur - allt.
Kärnvapen dödar i generationer framåt.

Hotet om krig

Under kalla kriget var hotet om kärnvapenkrig mellan Warszawapakten och Nato högst levande. Samtidigt insåg båda sidor att ingen kunde vinna.

Steg för steg har antalet kärnvapen sedan minskat, från 70 000 på 80-talet till ungefär 15 000 i dag.

Förhoppningen med FN-konventionen är att de ska minska till noll.
Antagligen stannar det vid en förhoppning under överskådlig tid. En politisk signal som i gynnsammare tider kan bli verklighet.

Borgerlighetens invändning mot att Sverige ska skriva under är att Natos säkerhet ytterst bygger på kärnvapenavskräckning.

Det är sant.

Och det är ett viktigt skäl till att hålla fast vid alliansfriheten.

ARTIKELN HANDLAR OM