ÅSIKT

Alla tjänar på mindre grupper i förskolan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Lina Siksjö / AFTONBLADET
Alltför stora grupper i förskolan är dåligt för barns lek och lärande.

Barngrupperna på landets förskolor har blivit mindre, visar ny statistik från Skolverket. Sedan 2015 har den genomsnittliga storleken sjunkit från 16,7 barn till 15,9 förra året. Men fortfarande är det en bra bit kvar till Socialdemokraternas vallöfte om ett tak på 15 barn per barngrupp.
Även om vi nu ser ett trendbrott har storleken på barngrupper ökat drastiskt de senaste tio åren.

Svårast är det för de små barnen som har störst behov av att bli sedda och känna trygghet. Alltför stora grupper är också dåliga för barns lek och lärande. Men små barngrupper är inte någon garant för bra kvalitet i förskolan.

Utbildningsnivån sjunker

I ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har man sett att gruppstorleken samverkar med förskollärarnas kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning och förskolans fysiska utrymme.
Författarna till forskningsrapporten menar att förskollärares utbildning och förskolans läroplan är den viktigaste faktorn.
Därför är det oroande att Skolverkets statistik visar att utbildningsnivån bland personalen på förskolorna fortsätter att sjunka. Inte ens hälften av förskolepersonalen har en förskollärarexamen.

Barnantalen har ökat

Förklaringen är inte överraskande. Barnantalen har ökat de senaste åren samtidigt som antalet barn i grupperna har minskat, och då har förskolorna tvingats anställa outbildad personal.
Samma tendens syns på flera områden i Sverige. Ambitionen att anställa fler poliser, barnmorskor och förskollärare finns. Men utbildningssystemet har inte hängt med.

Satsningen på mindre förskolegrupper är på gång. Nu behövs krafttag för att fylla behovet av duktig och utbildad personal.

avJonna Sima

ARTIKELN HANDLAR OM